Moelven kjøper eierandel i tysk høvleri

Moelven Industrier ASA har kjøpt en eierandel på 49 prosent i Aicher GmbH. Selskapet er lokalisert ved Rosenheim i sør-Tyskland. Bedriftens omsetning siste år tilsvarte NOK 160 mill. og selskapet har 115 ansatte. Aicher GmbH har en sterk posisjon i det sør-tyske markedet for foredlede trevarer, og Moelven ønsker gjennom kjøpet å styrke sin posisjon i dette markedet. Eierandelen vil ikke bli konsolidert, og kjøpet vil derfor ha liten påvirkning på Moelvens finansielle nøkkeltall.

Moelven Industrier ASA har kjøpt en eierandel på 49 prosent i Aicher GmbH. Selskapet er lokalisert ved Rosenheim i sør-Tyskland. Bedriftens omsetning siste år tilsvarte NOK 160 mill. og selskapet har 115 ansatte. Aicher GmbH har en sterk posisjon i det sør-tyske markedet for foredlede trevarer, og Moelven ønsker gjennom kjøpet å styrke sin posisjon i dette markedet. Eierandelen vil ikke bli konsolidert, og kjøpet vil derfor ha liten påvirkning på Moelvens finansielle nøkkeltall. Moelv, 2000.01.12, <br>Oddvar Hemsøe, <br>informasjonssjef <br> ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.no http://www.cisionwire.no/moelven-industrier-asa/r//moelven-kjoper-eierandel-i-tysk-hovleri,c9264094

Moelv, 2000.01.12, <br>Oddvar Hemsøe, <br>informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner