Moelven legger ned på Elverum

Styret i Moelven Våler AS har vedtatt å legge ned avdelingen på Elverum og å integrere all produksjon i sagbruket på Braskereidfoss.

Moelven Våler AS består av to sagbruksavdelinger - en i Elverum og en i Våler. Elverumsavdelingen integreres i sagbruket på Braskereidfoss fordi det innebærer store kostnadsbesparinger å konsentrere produksjonen til ett sagbruk.
 
Endrede forutsetninger i markedet
Adm.dir. Johan Padel i Moelven Timber AS og styreleder i Moelven Våler AS forklarer at markeder selskapet konsentrerer salget mot er i stor endring, noe som gjør at det har blitt meget vanskelig å omsette produktene.
 
- I framtida er det mer rasjonelt å produsere alt fra en enhet, sier Padel. Produktene som har blitt produsert på Elverum vil bli overført til Braskereidfoss.

Imidlertid presiserer Padel at selv om Moelven Våler AS har vært et av selskapene i Moelven som har tapt mest penger de siste månedene, har avdelingen på Elverum gått med lønnsom drift.

Ekstra vanskelig
- Dette gjør kanskje beslutningen ekstra vanskelig å forstå for de som blir berørt. Men det er en grundig og total lønnsomhetsanalyse for begge avdelingene som ligger til grunn for beslutningen. Elverum er dessverre heller ikke optimal og tilstrekkelig dimensjonert for framtidige krav markedene vil stille. En investering på flere 10-talls millioner kroner ville vært nødvendig om Elverum skulle være godt nok teknisk rustet for framtida, sier Padel.
 
Eventuelle oppsigelser ikke avklart
Han sier at det ennå ikke er avklart hvor mange som mister jobben som følge av integreringen. -Overtallige og oppsigelser vil bli sett i sammenheng med denne prosessen, sier Padel.
 
Det er i dag 17 ansatte på Moelven Våler AS avdeling Elverum og 78 på Braskereidfoss.

Ansatte skuffet
Tillitsvalgt Ole Jacob Opberget i Moelven Våler AS avdeling Elverum er skuffet over vedtaket om at avdelingen hans skal legges ned.

- Elverum har gått med positive tall og vi har isolert sett greid oss bra. Det er ikke enkelt for oss å innfinne oss med at det er akkurat vi som rammes. Samtidig forstår jeg at det er hardere tider og at markedet er i endring. Det er viktig at omorganiseringen foregår i ryddig dialog med de ansattes representanter. Så langt er jeg fornøyd, sier Opberget.

Full gjennomgang
I sammenheng med integreringen skal hele organisasjonen i Moelven Våler AS gjennomgås med tanke på å redusere personell og kostnader. - Gjennomgangen vil bli gjennomført innen midten av januar 2009, sier Padel.

Padel forteller at organisasjonsgjennomgangen i Moelven Våler AS vil bli gjennomført i tett dialog med de tillitsvalgt samt Moelvens personalavdeling.
 
Ny ledelse
Ole Helge Aalstad fra Vang blir ny direktør i Moelven Våler AS. Han erstatter Hans Jørgen Sundby som har fått ny jobb utenfor Moelven og har valgt å forlate bedriften. I sammenheng med beslutningen som er tatt om reorganisering, har Sundby i samråd med styreformann Johan Padel valgt å avtre som direktør, men vil være disponibel for Moelvens sagbruksdivisjon Timber inntil han begynner i ny jobb.

Aalstad er nå direktør i Moelven Mjøsbruket AS.

For at Moelven Mjøsbruket AS ikke skal bli skadelidende som følge av direktørrekrutteringen vil det umiddelbart bli i gangsatt en rekrutteringsprosess for å finne Aalstads erstatter. - Vi håper imidlertid å ha Ole Helge på plass i Braskereidfoss i løpet av våren og samtidig ha en ny daglig leder på plass ved Moelven Mjøsbruket AS omtrent på samme tidspunkt, sier Padel.

Midlertidig ledelse
I en overgangsfase vil Moelven Våler AS bli ledet av Ingemar Nilsson. Nilsson er spesialist på slike oppdrag og driver egen konsulentvirksomhet. - Ingemar Nilsson vil få i oppdrag å lede og gjennomføre organisasjonsendringene på Braskereidfoss. Ingemar er svært erfaren fra sagbruksindustrien og har gjennomført lignende oppdrag tidligere, sier Johan Padel.
 
For ytterligere informasjon:

Divisjonssjef Johan Padel, mobil 41540645
Konsernsjef Hans Rindal, mobil 90696910
Direktør Hans Jørgen Sundby, mobil 90147176
Tillitsvalgt Ole Jacob Opberget, mobil 90923974
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil 91668668

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner