Moelven Norsälven AB avvikles

Report this content

Styret i Moelven Norsälven AB har i dag besluttet å legge ned sagbruket. Dette fordi investeringsbehovene i anlegget er svært store og ikke vil gi nødvendig lønnsomhet.

Styreleder i bedriften, divisjonssjef Anders Lindh i Moelven Timber, sier at selv med betydelige investeringer er det ikke mulig å få til et framtidsrettet og lønnsomt anlegg.

- Det er aldri med lett hjerte at vi legger ned en bedrift og det er en tung dag for de ansatte ved bedriften. Dessverre har Moelven Norsälven i dag en meget lav teknisk status og krever løpende store vedlikeholdstiltak for å holde driften i gang. Det er et tidsspørsmål hvor lenge virksomheten kan fortsette på en forsvarlig måte, sier Lindh.

Lind sier at Moelven per i dag ikke ser muligheter til å prioritere  penger til så store investeringer med usikker lønnsomhet.

- Investeringsmidlene i Moelven har de siste årene vært begrensede og går derfor til selskaper og prosjekter med best forutsetning for å skape lønnsomhet. Avviklingen av Moelven Norsälven er et ledd i en helhetsvurdering. Det er en strukturbeslutning for å skape bedre lønnsomhet totalt i Moelven-konsernet, sier Lindh.

Det har vært allmøte med de ansatte hvor de er informert om nedleggingsbeslutningen.

- De nærmeste dagene vil det bli avholdt forhandlinger med de ansattes organisasjoner med hensyn til gjennomføring av oppsigelsene, sier styreleder Anders Lindh.

Det vil nå bli utarbeidet en plan for avvikling av virksomheten i selskapet. Det antas at avviklingen i hovedsak vil være gjort i løpet av første kvartal 2018.

Se tidligere pressemelding om saken.

For ytterligere informasjon:

Anders Lindh, mobil +47 94 83 34 45

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3600 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia