Moelven Nössemark Trä AB kan bli nedlagt

Ledelsen ved sagbruket Moelven Nössemark Trä AB i Dals-Eds kommune i Sverige innleder forhandlinger med de ansatte om eventuell avvikling av bedriften som følge av negativ lønnsomhet over flere år.

Ledelsen og ansatte ved sagbruket i Dalsland  har over en lengre periode jobbet hardt for å skape lønnsomhet i bedriften.

- Vi har ikke lykkes. Selskapet har over tid hatt betydelig negativ kontantstrøm. Dessverre er en mulig avvikling av Moelven Nössemark Trä et av flere alternativer for å skape bedre lønnsomhet i Moelven-konsernet, sier styreleder i bedriften og divisjonssjef for Moelven Timber, Ole Helge Aalstad.

Bedriften har 40 ansatte.

MBL-forhandlinger
De ansattes representanter er formelt innkalt til MBL-forhandlinger.

- Situasjonen er svært beklagelig, og aller verst er det for 42 ansatte ved sagbruket som står i fare for å miste jobben. Det er jeg oppriktig lei meg for.
Dersom det blir resultatet, ønsker vi å tilby de ansatte det de trenger av støtte for å komme videre.  Deler av dette vil foregå i samarbeid med den lokale arbeidsformidlingen, sier Aalstad.

Har vurdert alternativer
Aalstad forklarer at ledelsen og styret i bedriften har vurdert flere alternativer.

- Vi har det siste halve året utredet flere ulike driftsformer for å finne et konsept som kan stoppe tapene. Utredningene har vist at vi ikke greier å skape framtidig lønnsomhet. Derfor innleder vi forhandlinger med de ansatte om en eventuell avvikling av virksomheten, sier Aalstad.

Vanskelige rammebetingelser
I 2007 ble det besluttet en generalplan for utvikling av sagbruket, og så langt har Moelven investert i nytt tømmerinntak og fyranlegg. I tillegg har vi oppgradert sorterings- og tørkeanlegg.  

- Vi har ikke lykkes med å ta ut effekten av investeringene. Vi har også vurdert fullføring av investeringsprogrammet, men det vil ikke bidra til nødvendig lønnsomhet og vil kreve mye ressurser. Underveis har rammebetingelsene dessverre også endret seg. Moelven Nössemark Trä var en stor leverandør til det norske høvellastmarkedet. Det markedet har endret seg vesentlig. Råvareprisen har også utviklet seg i negativ retning i forhold til de forutsetningene som lå til grunn for investeringsbeslutningen, sier Aalstad.

Investert 140 millioner
Siden 2008 er det investert rundt 140 millioner SEK i maskiner, infrastruktur og faste anlegg. Aalstad sier det kan være lett i ettertid å se hva som kunne vært gjort annerledes i Nössemark.

- Slik vi ser det nå burde vi satset på mindre vedlikeholdsinvesteringer i stedet for større nyinvesteringer. Nå er det avgjørende å begrense tap ut over det som er realisert frem til nå. Det er viktig å presisere at de ansatte ved virksomheten har lagt ned en stor innsats for å få til best mulig resultater til tross for vanskelige rammebetingelser. Når fremtidig lønnsomhet ikke lar seg dokumentere, har vi  ikke noe annet valg enn å innlede forhandlinger om eventuell avvikling av virksomheten, sier Aalstad.

For ytterligere informasjon:
Styreleder Ole Helge Aalstad, mobil +4790014343
Konstituert konsernsjef Morten Kristansen, mobil +4791118250
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia