Moelven og Västvärmlands LBC etablerer transportselskap

Västvärmlands LBC etablerer et transportselskap i Norge som vil overta flis- og trelastbilene til Pedersens Lastebiltransport AS i Brumunddal. Moelven Industrier ASA går inn på eiersiden i det nye selskapet.

Västvärmlands LBC har over en lengre periode jobbet mot å etablere seg i det norske transportmarkedet.

- Når Pedersens Lastebiltransport nå ønsker å skille ut flis- og trelasttransporten er dette muligheten vi har ventet på, sier administrerende direktør Pär Börjesson i Västvärmlands LBC. 

Selskapsnavn ikke klart
Navnet på det nye selskapet er ikke klart. Selskapet vil bestå av daglig leder Elling Sveen og en transportleder som ennå ikke er ansatt. Sveen er i dag nestleder i Transportfellesskapet Østlandet AS.

- Videre vil selskapet i oppstarten ha 16 sjåfører. Det vil si like mange sjåfører som biler, sier Börjesson.

Pedersens Transport selger flis- og trelastdelen fordi de ønsker å satse på rendyrking av tømmertransport. I dag består Pedersens tømmertransport av syv biler.

Kostnadseffektivt
Det nye transportselskapet vil i oppstarten bestå av 16 vogntog som opererer i kombinasjonsmarkedet (flis, skur- og høvellast) i Sør-Norge. Selskapet vil bli etablert i Mjøsområdet. Selskapets hovedmål vil være å tilby en kostnadseffektiv transport gjennom en moderne bil- og utstyrspark tilpasset dagens rammebetingelser.

- For Moelven er transport en viktig konkurransefaktor og en stor kostnadspost. En etablering av et nytt transportselskap vil gi muligheter for å ta ut synergier gjennom mer effektiv transportstyring innen for et større geografisk område, sier logistikkdirektør i Moelven Per Børke.

Børke sier imidlertid at Moelven har ingen strategi om å gå tungt inn på eiersiden i transportnæringen, men på grunn av forutsigbarhet og et økende kapasitetsbehov var det i dette tilfellet viktig for Moelven å få videreført driften av Pedersens flis- og trelastbiler.

Oppstart 1. september
Når det gjelder oppstart av selskapet vil det bli en overlappingsperiode sammen med Pedersen Transport i løpet av høsten 2015 med oppstart av nytt selskap fra 1. september.

For ytterligere informasjon
Administrerende direktør Pär Börjesson Västvärmlands LBC AB, tlf. 0046 702 03 5492
Logistikkdirektør Per Børke Moelven Industrier ASA, tlf. 913 92 651
Daglig leder Joar Pedersen Pedersens Lastebiltransport AS, tlf. 957 95 350

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia