Moelven overtar Heges Timberboard AB i Årjäng

Moelven har overtatt virksomheten i den svenske limtrefabrikken Heges Timberboard AB som ligger i Årjäng kommune i Sverige. Selskapet eies i dag av nordmannen Per Lidalen. Heges Timberboard AB har i dag cirka 20 ansatte som jobber tre skift og produserer såkalt ”post” til Japan og utvendig laminert kledning til USA. Fabrikken har en årlig produksjonskapasitet på 12.000-15.000 kubikkmeter limtre, og omsetter i år for SEK cirka 30 millioner.


- Nåværende eier har lenge uttrykt ønske om å få Moelven inn på eiersiden for å kunne gjennomføre planlagte utvidelser av fabrikken. Selskapet har oppnådd gode resultater i et limtremarked som på mange måter avviker fra det vi tradisjonelt deler limtremarkedet inn i; standardmarkedet og prosjektmarkedet. For Moelven vil Heges Timberboard AB bli et interessant supplement til vår eksisterende limtreproduksjon fordi produksjonen er nisjeorientert, og fordi den er rettet mot to interessante markeder. Vi produserer ikke post (limt konstruksjonsvirke) selv, men det japanske markedet kjenner vi godt fra vår eksisterende produksjon. Derimot er det amerikanske markedet nytt for oss, og vi ser interessante muligheter for nisjeprodukter i USA, sier VD Claes Håkanson ved Moelven Töreboda Limträ AB i Sverige.

Eierskiftet ved Heges Timberboard AB skjer ved at selskapet overtas av Moelven Industrier AB, mens driften av selskapet legges inn under Moelven Töreboda Limträ AB.

Moelv, 1999.09.08 <br>Oddvar Hemsøe <br>Informasjonssjef i Moelven Industrier ASA <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner