Moelven-sjefen er bare passe fornøyd

Samlet for året 2012 ble driftsresultatet NOK 17 millioner for Moelven. Det er et resultat som er på nivå med året før og nær et nullresultat. Det gjør konsernsjef Hans Rindal bare passe fornøyd.

Driftsinntektene endte på NOK 8 122 millioner (8 060) for året. Årsresultatet etter renter og skatt ble minus NOK 47 millioner (minus 86).

Vanskelig i Europa
Det er i hovedsak utfordrende markedsforhold for sagbruksdelen av konsernet og betydelige tap knyttet til større prosjekter i Moelvens elektrovirksomhet som har gitt utilfredsstillende resultater i 2012. Forklaringen på det svake resultatet i Moelvens sagbruksvirksomhet ligger i lav byggeaktivitet i store deler av Europa. Dette har bidratt til lave markedspriser. I tillegg har en svak Euro i andre halvår bidratt til svekket lønnsomhet for de eksportrettede sagbrukene.

Konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA konstaterer at året startet bedre enn det sluttet og at det alt i alt ble et resultat nær null for Moelven – et lite, men positivt driftsresultat og negativt etter renter og skatt. Det er særlig moduler, innredninger og limtre som gjør at divisjonen Byggsystemer får et godt resultat på tross av tap i elektrovirksomheten. Dette, sammen med et positivt driftsresultat for byggevaredivisjonen Wood, sørger for et driftsresultat på plussiden for konsernet samlet.

- Måten vi håndterer lav etterspørsel internasjonalt og økt konkurranse hjemme som følge av den europeiske gjeldskrisen på, er jeg stort sett fornøyd med. Vi må imidlertid gjøre dette bedre framover, men tilpasninger tar tid. Jeg er imidlertid ikke fornøyd med det vi roter til selv. Vi har elektroprosjekter vi ikke klarer å avslutte på ordentlig vis, og enkelte nysatsinger andre steder i konsernet som det tar for lang tid å se virkningene av, sier Rindal.

Bedre hjemme
Hovedskillet for Moelven i 2012 går mellom de bedriftene som selger mest i hjemmemarkedene i Norge og Sverige, og de som selger mest på eksport. De med flest kunder hjemme gikk best. Så finnes det unntak i begge grupper.

Rindal forklarer at deler av Moelvens virksomhet går svært godt og han lover at konsernet vil gjøre det bedre på sikt.

- I første kvartal i 2013 får vi et underskudd, men så skal en del av det vi jobber med - og har hånden på selv - virke. Konjunkturer som svinger må vi bare forholde oss til. Sist vi var oppe i noe lignende var i 2008/09, under den såkalte finanskrisen. Da tok våre ansatte ansvar og gjennomførte de tilpasningene som var nødvendig, for så å være klare da etterspørselen økte igjen. Det skal vi gjøre denne gangen også, sier Rindal.

Ingen gjeldskrise
Han tror heller ikke at den europeiske gjeldskrisen blir en gjeldskrise for Moelven.

- Nei. Selv med det resultatet vi hadde i 2012, sluttet året med tilnærmet samme balanse og egenkapital som vi startet det med. Vi har en langsiktig finansiering som er den samme som viste seg å være robust nok under finanskrisen i 2008/09 og det er lagt opp til at den skal tåle de omstillingene vi må igjennom nå også, forklarer Rindal.

Rindal vil fullføre de investeringene som er påbegynt, men starter ikke større og nye ting.

- Det vil bedre kontantstrømmen vår. I tillegg konsentrerer vi oss om å få de bedriftene vi har til å gå bedre. Kapasiteten på en del områder reduseres noe og vi reduserer kostnadene som følger av løpende forbedringsarbeid. Vi skal bruke utfordrende tider til å bli bedre, sier Rindal.

For ytterligere informasjon

Konsernsjef Hans Rindal, +47 90696910 
Finansdirektør Morten Sveiverud, +47 90980667 
Ass. finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, +47 91 668 668

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker