Moelven søker divisjonssjef

Report this content

Stillingen som divisjonssjef for Timber-divisjonen er nå lyst ut, etter at Ole Helge Aalstad har valgt å søke nye utfordringer utenfor konsernet.

Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier sier at dette er en viktig stilling å få besatt:

-       Som divisjonssjef har du det overordnede ansvar for den operasjonelle virksomhetsoppfølgingen og for divisjonens strategiske utvikling og finansielle resultater. Jeg håper på mange gode søknader, sier Kristiansen.

Annonsen vil ligge ute på ulike nettsteder gjennom sommeren, også på Moelvens hjemmesider. Interesserte oppfordres til å ta kontakt, enten ved å søke eller ved en telefonhenvendelse.

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com