Moelven søker divisjonssjef

Stillingen som divisjonssjef for Timber-divisjonen er nå lyst ut, etter at Ole Helge Aalstad har valgt å søke nye utfordringer utenfor konsernet.

Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier sier at dette er en viktig stilling å få besatt:

-       Som divisjonssjef har du det overordnede ansvar for den operasjonelle virksomhetsoppfølgingen og for divisjonens strategiske utvikling og finansielle resultater. Jeg håper på mange gode søknader, sier Kristiansen.

Annonsen vil ligge ute på ulike nettsteder gjennom sommeren, også på Moelvens hjemmesider. Interesserte oppfordres til å ta kontakt, enten ved å søke eller ved en telefonhenvendelse.

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com