Moelven tapte 27 millioner

En kombinasjon av normal lavsesong, og et misforhold mellom råvarekostnader og ferdigvarepriser for viktige produkter, har bidratt til at Moelven tapte NOK 27 millioner i årets første kvartal.

Det betyr at resultatet er NOK 49 millioner svakere enn i samme periode i 2010. Driftsinntektene i første kvartal økte sammenlignet med fjoråret og endte på NOK 1 953 millioner (1 477).

Konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA forklarer at etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har som normalt vært preget av lavsesongen.

- Starten på året ble like vanskelig som vi hadde forutsatt, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Det er imidlertid klare tegn til bedring, både av sesongmessige og konjunkturelle årsaker. Derfor regner vi med å være tilbake med et positivt resultat når andre kvartal er omme, sier Rindal.

Høy produksjon tross lavsesong
Produksjon og leveranser har på tross av lavsesong likevel ligget på et høyere nivå enn i samme periode i fjor. Konsernsjefen forklarer sammenhengen slik:

- Økningen i driftsinntekter skyldes hovedsakelig økt aktivitetsnivå i det svenske markedet for byggmoduler og oppkjøpene av Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS og Eco Timber AS som ble gjennomført ved utgangen av andre kvartal i fjor. Selv om aktivitetsnivået har økt, preges resultatet for sagbrukene av lave priser på industritre internasjonalt. Byggevaredivisjonen Wood produserer som normalt mye for lager i første kvartal i påvente av økt byggeaktivitet i sommerhalvåret, hvilket påvirker resultatet negativt. I Byggsystemdivisjonen, som leverer til prosjektmarkedet i Skandinavia, øker aktiviteten. Men tidlig i prosjektene er det oppstartskostnader. Dette er imidlertid gode og nødvendige forberedelser til økte leveranser senere i år og resultatutviklingen gjennom kvartalet viser vi er på rett vei, sier Rindal.

Positive utsikter
Utviklingen i første kvartal i 2011 har vært i tråd med styrets forventninger, med et utilfredsstillende resultat samlet for konsernet. Reduserte råstoffkostnader og økte priser vil bidra til bedre marginer i divisjonene Timber og Wood i andre kvartal. Det forventes også en resultatfremgang i Byggsystemdivisjonen som følge av den økte oppdragsmengden.

Styret forventer et positivt akkumulert resultat for første halvår og et samlet resultat for året som er noe svakere enn året før.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Direktør for kommunikasjon og personal Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil +47 90 71 37 01
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68

www.Moelven.no

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker