Moelven tjente 11 millioner

Moelvens driftsresultat endte på NOK 11 millioner for årets 2. kvartal. Det er betydelig bedre enn i 1. kvartal i år, men svakere sammenlignet med NOK 46 millioner i samme kvartal i fjor.

Driftsinntektene ble på NOK 2182 millioner, hvilket er på nivå med 2. kvartal året før (2186). Det er en økning i driftsinntekter for industrivaredivisjonen Timber, stabile aktiviteter for byggevaredivisjonen Wood og en nedgang for prosjektdivisjonen Byggsystemer.

Bedre pris for industritre
Konsernsjef Hans Rindal er glad for at sagbruksdivisjonen Timber igjen har et positivt resultat.

- Bedre priser og en sterkere euro er to vesentlige bidrag. Samtidig er det forbedringer i driften på flere områder. Utviklingen ser ut til å fortsette inn tredje kvartal. Dette gir også et godt grunnlag for våre leveranser av trebaserte byggevarer til det skandinaviske markedet, sier Rindal.

God posisjon i byggevaremarkedet
Konsernsjefen forteller at byggevaremarkedet er mer stabilt fordi store andeler går til renovering, ombygginger og tilbygg (ROT).

- Vi fortsetter å forbedre vårt tilbud til byggevarehandelen med en kombinasjon av et bredt spekter gode produkter og gode distribusjonsløsninger, sier Rindal. I sum mener han dette gir en bra markedsposisjon for byggevaredivisjonen Wood, også i tider med lavere etterspørsel.

Lavere aktivitet innen nybygg i Sverige
Moelven merker en lavere nybyggaktivitet i Sverige særlig på to områder - mindre behov for nye utleiemoduler og mindre leveranser av limtre til småhusindustrien.

- Våre byggmodulbedrifter har gjort en god jobb med å etablere seg på leilighetsmarkedet og dette gjør at vi opprettholder høyere aktivitet enn sist da etterspørselen i utleiemarkedet var lav. Vi merker bortfallet i et marked, men har fremdeles et positivt resultat, om enn lite. For limtre har vi måttet tilpasse kostnadene. Innredningsvirksomhetene leverer en større andel til ROT markedet og har et tilfredsstillende resultat, sier Rindal.

Dyrekjøpte erfaringer
Dessverre preges driftsresultatet av nedvurderinger av prosjekter i flere deler av Byggsystemdivisjonen, men særlig innen Moelvens elektrovirksomhet. Rindal forklarer at Moelven Elektro AS nå er i slutten av noen store prosjekter som selskapet ikke burde påtatt seg til gjeldene vilkår.

- Dette belaster resultatet vårt i alt for stor grad og er dessverre dyrekjøpt erfaring, sier han.

Når det er sagt presiserer Rindal at det er mange svært flinke medarbeidere i Moelven Elektro som fullfører leveranser kundene er godt fornøyd med.

- Moelven Elektro har hatt en planlagt nedtrapping av denne prosjektvirksomheten og er nå nede på et aktivitetsnivå som selskapet er bedre i stand til å håndtere, sier Rindal.

Sikrer råstoff og flisleveranser
I markedet for tømmer og fiberprodukter, har avviklingen av papir- og celluloseindustrien i deler av Moelvens nærområder gjort det nødvendig å forbedre tilgangen til sidespor for jernbane samt øke lager- og lastekapasiteten for industriflis og massevirke.

- Dette arbeidet er godt i gang og sikrer råstoff til, og leveranser av flis fra, alle tømmerforbrukende enheter i andre halvår. Hvilke virkninger dette får på det totale tømmermarkedet på sikt, gjenstår å se, men i første runde har vi klart å håndtere dette, sier Rindal.

Redusert investeringstakt
Konsernsjef Hans Rindal sier at konsernet nå i en lengre periode investert mer enn det har tjent. Han ser det derfor både som mulig og nødvendig å redusere investeringene i nytt utstyr.

- Vi har fullført betydelige investeringer innen industrikomponenter i første halvår, og fokuserer nå på igangkjøring av produksjon. I løpet av tredje kvartal vil vi også fullføre betydelige investeringer i Moelven Valåsen AB, Moelven Vänerply AB og Moelven Eidsvold Værk AS. Fra og med 4. kvartal vil vi derfor ha reduserte investeringer og positiv kontantstrøm, også med fortsatt vanskelige markedsforhold. Fokus framover konsentreres derfor på salgs- og driftsforbedringer, sier Rindal.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, +47 90696910 
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, +47 90980667 
Assisterende finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, +47 91668668

For direkte kontakt med en av våre virksomheter dersom det ønskes lokale vinklinger:

Byggevaredivisjonen Wood:
Divisjonssjef Bjarne Hønningstad, mobil +47 97591201
Wood Sverige: Adm. direktør Mikael Axelsson, mobil +46 (0) 101225004
Moelven Danmark: Adm. direktør Michael Helmershøj, mobil +45 40452336

Prosjektdivisjonen Byggsystemer:
Moelven Byggmodul AB: VD Johan Samuelsson, +46 (0)10 122 55 03
Moelven Byggmodul AS: Direktør Lars Brede Aandstad, +47 90992851 
Moelven Töreboda AB: VD Johan Åhlén, mobil +46 (0) 50648189
Moelven Limtre AS: Direktør Åge Holmestad, mobil +47 (0) 95864620
Moelven Eurowand AB: VD Orvar Sandelin, mobil +46 (0) 101226003
Moelven Nordia AS: Direktør Trygve Toften, mobil +47 90874964
Moelven Elektro AS: Daglig leder Atle Bergo, mobil + 47 48283400

Industrivaredivisjonen Timber:
Divisjonssjef Ole Helge Aalstad, mobil +47 90014343

En oversikt over våre bedrifter på lokalt nivå finner du her:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/

Tags:

Dokumenter og linker