Moelven tjente 215 millioner på driften

I 2015 forbedret Moelven-konsernet den underliggende driften med NOK 50 millioner og oppnådde et driftsresultat på NOK 215 millioner.

Driftsinntektene økte med nærmere 10 prosent til NOK 9.690 millioner. Driftsinntektene i fjerde kvartal økte med 15 prosent til NOK 2.483 millioner (NOK 2.151 millioner samme periode i 2014) og driftsresultatet ble NOK 65 millioner (NOK 48 millioner).

Fornøyd konsernssjef
Konsernsjef Morten Kristiansen er fornøyd med at konsernet ytterligere økte sine driftsinntekter og forbedret driftsresultat fra året før.

- Det har vært et år med sterk vektlegging av internt forbedringsarbeid og omstrukturering. Vårt arbeid ser nå ut til å skape resultater. Det forbedrede resultatet har en klar sammenheng med at konsernet økte driftsinntektene. Timber og Wood hadde i sum noe lavere priser enn i fjerde kvartal i fjor. Innen Byggsystemer er det spesielt Byggmodul- og limtrevirksomheten i Sverige samt Moelven Modus som står for resultatforbedringen. Enkeltenheter på svensk side leverer rekordresultater, sier Kristiansen.

God underliggende drift
Konsernsjefen sier at regnskapet for 2015 er belastet med NOK 94 millioner for tap ved salg av anleggsaktiva, og kostnadsoverskridelser på prosjekter.

- Derfor er resultatene i konsernets underliggende drift bedre enn driftsresultatet indikerer, sier Kristiansen.

Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge er i løpet av året konvertert til innskuddspensjon. Endringen ga en positiv engangseffekt på NOK 26 millioner.

Gode nøkkeltall
Brutto driftsmargin (EBITDA) har i 2015 økt til 5,7 prosent fra 5,6 prosent i 2014, samtidig som avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) for året ble forbedret til 7,4 prosent fra 6,8 prosent i 2014.

- Forbedringen i 2015 er tilfredsstillende. Forbedrings- og omstruktureringstiltakene for å nå de langsiktige målsettingene følger oppsatt plan. Netto rentebærende gjeld har sunket med nærmere en kvart milliard norske kroner fra 2014 til 2015 og egenkapitalen har økt med NOK 165 millioner til NOK 1.757 millioner, sier Kristansen.

Det er utbetalt et utbytte i årets siste kvartal på NOK 52 millioner.

Enda bedre i 2016
Resultatet for 2016 forventes å bli noe bedre enn i 2015 og konsernet er i rute til å nå den langsiktige målsettingen på 13 prosent avkastning på sysselsatt kapital i 2018.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Dokumenter og linker