Moelven tjente 258 millioner første halvår

Moelven forbedret resultatet på driften for første halvår med NOK 53 millioner sammenliknet med tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet for første halvår ble NOK 258 millioner (NOK 205 millioner). I årets 2. kvartal tjente Moelven NOK 156 millioner på driften. Driftsresultatet for 2. kvartal viser en nedgang fra tilsvarende periode året før på knapt NOK 20 millioner.

Akseptabelt

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier at resultatet er akseptabelt til tross for en liten nedgang i 2. kvartal.

- Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har vært god. Reduksjonen i kvartalsresultatet sammenlignet med 2. kvartal i 2016 skyldes forskyvninger i aktivitetsnivå mellom første og andre kvartal, da påsken i år falt til 2. Kvartal, samt at høysesongen for byggevarer startet noe senere på grunn av ugunstige værforhold, sier Kristiansen.

God etterspørsel internasjonalt

Aktivitetene økte til forventende nivåer fra midten av 2. kvartal. Kristiansen sier også at det generelt har vært god etterspørsel etter industritre internasjonalt.

- Men leveransetakten til Nord-Afrika og Asia var noe redusert på grunn av problemer knyttet til sjøtransport og offentlige reguleringer. Sammen med bedring i den underliggende driften bidro valutasituasjonen til å opprettholde konkurransekraften.

Positiv utvikling

Prisutviklingen for både industritre og videreforedlede varer var positiv sammenlignet med andre kvartal 2016, sier Kristiansen.

For Byggsystemdivisjonen var etterspørsel og aktivitetsnivå fortsatt høyt gjennom kvartalet, både for den norske og den svenske delen av virksomheten.

Utsikter

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt, og I Norge og Sverige forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år.

Innen limtre-, systeminnredning- og modulsegmentene forventes den positive trenden å fortsette. I byggemarkedene øker etterspørselen etter smarte, kostnadseffektive og klimaeffektive byggeløsninger i tre.

Vil øke

- For konsernet samlet forventes driftsinntektene og driftsresultatet å øke noe i 2017. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften, sier Morten Kristiansen.

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Dokumenter og linker