Moelven tjente 91 millioner

Moelvenkonsernet tjente NOK 91 millioner på driften i 2009. Det er NOK 54 millioner mindre enn året før, men et tilfredsstillende resultat etter en periode preget av finanskrise og store utfordringer i byggebransjen.

 

Driftsinntektene ble i 2009 redusert med i overkant av 1 400 millioner, fra 7 658 i 2008 til 6 248 millioner i 2009. Driftsinntektene i fjerde kvartal ble NOK 1 499 millioner (1 724) og driftsresultatet ble NOK 62 millioner (minus 53).

Godt fornøyd

Konsernsjef Hans Rindal er godt fornøyd med resultatet, spesielt for siste kvartal, men også for året sett under ett.

- Når det gjelder siste kvartal, er dette et av Moelven beste fjerde kvartal. Forutsetningene tatt i betraktning, kanskje det aller beste vi har prestert. Vi har samlet sett greid oss bra i et år der vi internasjonalt har opplevd det største fallet i økonomisk aktivitet siden 2. verdenskrig. Starten av året var preget av at det ikke var mulig å tilpasse kostnadene til det store inntektsbortfallet raskt nok. Slutten av året viser imidlertid at tiltakene virket bedre enn vi hadde håpet, sier Rindal.

Tjent pengene selv

Og Rindal er sikker på at denne gangen har Moelven tjent pengene som en følge av egne tiltak.

- Vi har tjent bra med penger før, men da har vi samtidig hatt markedene godt med oss. Denne gangen kan vi i alle fall si at vi ikke har hatt mye drahjelp. Dette handler i grove trekk om at mange i Moelven har vært flinke, brettet opp ermene og virkelig tatt tak i det de på tross av mindre salg kunne påvirke. De fortjener ros og en stor takk, sier Rindal og fortsetter:

- Moelven består av 45 selvstendige bedrifter i Norge, Sverige og Danmark. Mange av de som jobber der, så veldig tidlig problemene i den internasjonale økonomien og hvordan denne kunne påvirke oss. I stedet for å peke rundt seg, gjorde de som de er vant til - de tok tak i det de kunne påvirke selv. Når mange i et stort konsern tar ansvar og påvirker i retning av et felles mål, blir det en sterk kraft, Dette er hovedårsaken til det positive resultatet i et utfordrende år. Det at vi har flere bein å stå på, har også hjulpet oss godt i lavkonjunkturen. Den har slått til på ulikt tidspunkt i våre tre divisjoner, og den har slått til noe ulikt i de ulike markedene, sier Rindal.


Færre ansatte

Hans Rindal legger ikke skul på at dette har kostet mange medarbeidere jobben.

- Det er et beklagelig faktum, og jeg skulle ønske at vi kunne unngått det, men med de rådende markedsmessige forhold har det ikke vært mulig. Derfor er vi nå dessverre 293 færre ansatte enn for ett år siden. Det liker vi ikke. Vi vil være flest mulig ansatte.  Det er det blir penger av, men vi kan ikke være flere enn vi klarer å skape lønnsomme arbeidsplasser til. Da setter vi de andre arbeidsplassene i fare, avslutter Rindal.

Fremtidsutsikter

Mens 2009 har vært et tilpasningsår til sterkt endrede markedsforhold i etterkant av finanskrisen, forventer styret at 2010 blir et år med mindre behov for store omstillinger. Det vil imidlertid fortsatt være utfordrende markedsforhold på mange områder, særlig i starten av året. Med de mange tilpasningene som er gjennomført, antas konsernets resultat for 2010 å bli noe bedre enn i 2009.

Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10

CFO Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikasjons- og personaldirektør Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil + 47 90 71 37 01

Dokumenter og linker