Moelvens nya styrelse

Den nya styrelsen i Moelven blev idag kl. 10.30 vald av Moelvens bedriftsförsamling. Det är därmed klart att tidigare koncernchefen Svein Skorstad (59) i Coop Norden blir Moelvens nya styrelseordförande.
 
Svein Skorstad kommer från Coop Norden där han varit koncernchef, vilken befattning han i dagarna lämnar med pension. Han har också omfattande erfarenhet från andra ledande befattningar inom Coop-systemet, bland annat som chef för Coop Norge. Skorstad har också varit administrerande direktör i Gilde Norsk Kjøtt, Hed-Opp Slakterier och HOFF Norske Potetindustrier. Han är utbildad ingenjör och ekonom.
 
Övriga styelseledamöter är:
 
Ola Mørkved Rinnan (57) är koncernchef i Eidsiva Energi AS sedan 2001. Innan det var han Executive Vice President i Nordea Norge. Under åren 1993-95 var han koncerndirektör i Moelven Industrier ASA och 1996-99 direktör Moelven Limtregruppen AS.
 
Ingrid Dahl Hovland (47) är administrerande direktör i Spenncon AS. Tidigare har hon varit administrerande direktör i Selvaagbygg och direktör i Veidekke AS. Hon är utbildad civilingenjör.
 
Torstein A. Opdahl (59) är jord- skogsbrukare i Grue. Opdahl har lång erfarenhet från styrelsen i  Glommen Skog och var styrelseordförande från år 2000 till 2006. Han har dessutom varit styrelseledamot i Norges Skogeierforbund under perioden 1999 till 2003. Opdahl har varit styrelseledamot i Moelvenkoncernen från 2002.
 
Guro Vale Kvavik (36) är skogsägare i Skien. Vale Kvavik driver idag egen advokatpraktik. Tidigare har hon arbetet som juridisk förstekonsult i Landbruksdepartementet, dommarfullmäktige och advokat.  Hon är även styrelseordförande i Gjerpen Skogeierlag.
 
Even Mengshoel (54) är lantbrukare. Han är dessutom styrelseordförande i Mjøsen Skog AB och har styrelseuppdrag i Norges Skogeierforbund och Trefokus AS. Mengshoel har varit styrelseledamot i Moelvens styrelse sedan 2001.
 
Suppleanter:
Elisabeth Krokeide (44) är anställd i Eidsiva Vekst som projektdirektör. Hon är utbildad civilekonom och auktoriserad revisor.
 
Svein Haare (59) är direktör i Viken Skog. Han är utbildad civilekonom.

Arbetstagarrepresentanter:

Arne Rødø (56) är anställd på Moelven Van Severen AS som eldare och torkbas. Rødø har ingått i Moelvens styrelse sedan 2004.
 
Iver Mellby (52) är anställd på Moelven Mjøsbruket AS som eldare och reparatör. Melby har ingått i Moelvens styrelse sedan 1996.
 
Suppleant:
Gunde Haglund (56) är anställd på Moelven Notnäs AB som översorterare. Haglund har varit deltagande suppleant i styrelsen sedan 2005.
 
Det planeras att reducera styrelsen från dagens 8 till 7 ledamöter efter ett förslag till ändring av bolagsordningen som blir framlagt på bolagsstämman den 20 april.
 
För ytterligare information:
 
Svein Skorstad, styrelseordförande, Moelven: +46 70 201 22 60
Jaakko Punkari, Bedriftsfrsamlingens ordförande: +358 500 446 661
Kristin Bjørnstad, kommunikationsdirektör, Moelven: +47 90 71 37 01

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner