Ny bedriftsforsamling og nytt styre i Moelven

Konsernsjef Ari Martonen i Finnforest overtok tirsdag ettermiddag som ny styreleder i Moelven Industrier ASA. Det skjedde etter at en ekstraordinær generalforsamling i selskapet hadde valgt ny bedriftsforsamling som så igjen valgte nytt styre. Runar Lillandt, som er leder i representantskapet i Metsälitto, ble valgt som ny leder i bedriftsforsamlingen i Moelven.
Generalforsamlingen valgte følgende som medlemmer i bedriftsforsamlingen:


Runar Lillandt, leder (ny), Antti Oksanen, (ny), Arimo Uusitalo (ny), Jaakko Heikki Punkari (ny), Olav Hørsdal (ny), Sten Johnson (ny), Halvard Sæther (ny) og Ole H. Bakke (ny).
Fra tidligere sitter følgende representanter for de ansatte i bedriftsforsamlingen;
Harald Løkkesveen, Odd Henning Kalager, Hans Johnsen og John Vangen
Bedriftsforsamlingens sammensetning gjenspeiler de endringene som har funnet sted i aksjonærsammensetningen.

Bedriftsforsamlingen valgte følgende som medlemmer av styret i Moelven Industrier ASA:

Aksjonærvalgte;
Ari Martonen, leder (ny), Bo Borgström (ny), Curt Lindbom (ny), Mikael Planting (ny), Helge Urstrømmen (ny) og Svein Haare (gjenvalgt)
Fra tidligere sitter følgende representanter for de ansatte i styret;
Iver Melby og Jan Slattum. Arne Rødø er fast møtende vararepresentant uten stemmerett.
Styresammensetningen gjenspeiler de endringene som har funnet sted i aksjonærsammensetningen.
Ari Martonen er konsernsjef i Finnforest Oyj. Han er utdannet siviløkonom.
Bo Borgström er visekosnernsjef i Finnforest Oyj. Han er utdannet siviløkonom.
Curt Lindbom er seniorrådgiver i CapMan Capital Mangement Oy. Han er utdannet ingeniør.
Mikael Planting er seniorpartner i Merasco Capital Ldt. Han er utdannet siviløkonom.
Helge Urstrømmen er disponent i Glommen Skogeierforening. Urstrømmen er utdannet forstkandidat og bedriftsøkonom.
Svein Haare er disponent i Viken Skogeierforening. Han er utdannet siviløkonom .
Iver Melby er ansatt ved Moelven Mjøsbruket AS på Biri og er representant for de ansatte i styret. Han har vært fast medlem av styret i Moelven Industrier ASA siden 1996.
Jan Slattum er ansatt i Nordia AS på Jessheim og er representant for de ansatte i styret. Han har vært fast medlem av styret i Moelven Industrier ASA siden våren 2001.

Moelv, 18. september 2001, <BR>Rolv A. Amdal <BR>Moelven Industrier <BR>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner