Nytt driftsopplegg ved Langmoen - 47 kan bli sagt opp

47 av i alt 112 ansatte ved det tidligere Forestia-selskapet Langmoen i Brumunddal kan bli sagt opp i sine stillinger. Det utarbeides nå en oversikt over behovet for arbeidskraft i Moelvens selskaper samtidig med at det forberedes en tiltakspakke for de som vil bli rammet av tiltakene.
- Omstillingen ved Langmoen er et resultat av en grundig gjennomgang av selskapets produksjon og økonomi i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Selskapet hadde i 1999 et negativt driftsresultat på drøyt 10 millioner kroner. Det sier seg selv at det må kraftige tiltak til dersom vi skal sikre videre drift, oppnå lønnsom foredling av trevarer ved Langmoen, og på den måten skape grunnlag for en framtidsrettet industriproduksjon i Brumunddal, sier konsernsjef Frode Alhaug.


- De ansattes representanter har vist stort engasjement og en stor vilje til å se på virksomheten med nye øyne. Det viser seg at det ikke har latt seg gjøre å kombinere dagens brede produktspekter med lønnsom industriproduksjon. Derfor skal Langmoen fra nå av satse på et mindre spekter av foredlede interiørprodukter, forklarer Lie.

Hovedtillitsvalgt Jarl Kurud sier det slik:
- Vi har lenge skjønt at noe måtte gjøres ved Langmoen. Det som nå skjer bør ikke overraske noen som kjenner selskapet fra innsida. Men det er selvfølgelig veldig tungt at så mange gode kolleger kanskje må forlate arbeidsplassen sin, sier han, og legger til at det er enighet om hvilke produkter Langmoen skal satse videre på.

Langmoen er ett av de tidligere Forestia-selskapene som Moelven overtok med virkning fra 1. februar 2000. Selskapet har ennå ikke formelt skiftet navn til Moelven Langmoen, men vil gjøre det så snart de gjenstående formaliteter er avklart med Konkurransetilsynet, sannsynligvis i løpet av en ukes tid.
Selskapet ledes av Olav Djønne som ble ansatt som fabrikksjef i begynnelsen av april.
- De tiltakene som nå er lagt på bordet er, slik jeg ser det, en forutsetning for å få til lønnsom drift ved Langmoen. Nå er det opp til oss som skal drive selskapet videre å vise at vi kan og vil nå gode resultater, sier han.

Moelv, 2000.05.24, Oddvar Hemsøe, informasjonssjef.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner