Påminnelse: Pressekonferanse om Mjøsbyen AS

Vi minner om at Mjøsbyen AS v/ CC Gruppen AS og AB Invest AS, Strand Brænderi AS og Moelven Industrier ASA inviterer til pressekonferanse. De som allerede har respondert, kan bort fra påminnelsen.

Saken gjelder presentasjon av et prosjekt i Ringsaker der det samlet kan investeres betydelige beløp i handel, næring og boliger. Avtalen mellom Mjøsbyen AS, Strand Brænderi AS og Moelven Industrier ASA gjelder tomtearealer.

Sted: Moelvens hovedkontor i Moelv, Industriveien 2.
Når: Tirsdag 3. oktober 2017, kl.13.00.

Deltakelse meldes til undertegnede på mail eller mobil innen mandag ettermiddag. Det serveres kaffe og noe å bite i.

På vegne av Mjøsbyen AS, Strand Brænderi AS og Moelven Industrier ASA,

Tom Erik Holmlund
Kommunikasjonsansvarlig
Moelven Industrier ASA
Industrivegen 2, Postboks 134, 2391 Moelv
Telefon:  +4791668668
E-post: teh@moelven.com