Påminnelse: Pressekonferanse om Mjøsbyen AS

Vi minner om at Mjøsbyen AS v/ CC Gruppen AS og AB Invest AS, Strand Brænderi AS og Moelven Industrier ASA inviterer til pressekonferanse. De som allerede har respondert, kan bort fra påminnelsen.

Saken gjelder presentasjon av et prosjekt i Ringsaker der det samlet kan investeres betydelige beløp i handel, næring og boliger. Avtalen mellom Mjøsbyen AS, Strand Brænderi AS og Moelven Industrier ASA gjelder tomtearealer.

Sted: Moelvens hovedkontor i Moelv, Industriveien 2.
Når: Tirsdag 3. oktober 2017, kl.13.00.

Deltakelse meldes til undertegnede på mail eller mobil innen mandag ettermiddag. Det serveres kaffe og noe å bite i.

På vegne av Mjøsbyen AS, Strand Brænderi AS og Moelven Industrier ASA,

Tom Erik Holmlund
Kommunikasjonsansvarlig
Moelven Industrier ASA
Industrivegen 2, Postboks 134, 2391 Moelv
Telefon:  +4791668668
E-post: teh@moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner