Populært med fleksible innredningsløsninger

Det merker Moelven Modus godt. Selskapet har i 2. kvartal mer enn tredoblet driftsresultatet sammenliknet med tilsvarende periode året før. Aktiviteten har økt med 34 prosent.

Moelven-konsernet offentliggjorde i dag et underliggende driftsresultat som var bedre enn tilsvarende periode i fjor. En vesentlig bidragsyter til at Moelven gjør det bra er datterselskapet Moelven Modus. Selskapet har virksomhet både i Norge og Sverige.

Forbedringstiltak
Direktør Trygve Toften sier at resultatframgangen og aktivitetsøkningen for Moelven Modus blant annet skyldes at selskapet både i Norge og Sverige ser effekter av forbedringstiltak og omstillinger som er gjort i enkelte avdelinger.

- Vi har økt salgsaktivitet, bedre kapasitetsutnyttelse og bedre prosjektgjennomføring i begge land. Økende dynamikk og hyppige organisasjonsendringer medfører endringer i kontorlayout og stiller krav til hurtig og enkel ombygging av lokalene hos profesjonell utleiere og leietakere. Det er derfor viktig å tilrettelegge for fleksibilitet når kontorlokalene skal innredes. Våre løsninger passer inn i denne utviklingen, sier Toften.

Kundefordeler
Systeminnredningsløsninger gir i følge Toftene kundene store fordeler både i byggefasen og i byggets driftsfase.

- I byggefasen gir systeminnredninger bedre materialutnyttelse og enklere montasje. Det gir lavere kostnader. Prefabrikkerte skillevegger forenkler byggeprosessen og gir enklere fremføring av tekniske installasjoner. Når kontorene er i bruk gir slike innredninger kundene reduserte kostnader fordi vegger flyttes på en enklere måte, de bidrar til mindre materialbruk og raskere ombygging. Ombygging kan jo også skje mens lokalene er i bruk, sier Toften.

Suksess
Han beskriver disse poengene som en nøklene til suksessen Moelven-selskapet nå opplever. Dessuten mener han at selskapets løsninger byr på store miljø- og kretsløpsmessige fordeler. 

- Det er miljøpositive materialer og prosesser vi byr på. Blant annet reduserte støv- og avgassingproblemer, minimalt spill og lite restmaterialer samt materialgjenbruk ved ombygging, sier Toften.

Endringer
Selskapet – som tidligere het Moelven Nordia AS i Norge og Moelven Eurowand AB i Sverige har de siste to årene gjennomgått en større endringsprosess.

- 1. januar 2014 ble organisasjonene slått sammen og vi har nå samme firmanavn. Formålet med navnebyttet er å forsterke firmaets identitet over landegrensene og innen Moelvenkonsernet. Vi har gjennomført endringer som blant annet innebærer koordinering av blant annet  markedsføring, økonomi og produksjon. Det har blitt effektivt både for oss og våre kunder. Vi har nå fokus på ytterligere vekst og søker etter flere dyktige medarbeider som vil bidra til en effektiv byggeprosess, sier Toften.

For ytterligere informasjon:
Direktør Trygve Toften, mobil
+4790874964

Om Moelven Modus:
Moelven Modus er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg. Bedriften har gjennom mange år utviklet rasjonelle og moderne systemprodukter som gir kundene gode og kostnadseffektive arbeidsplasser. Tjenester og produkter som er nødvendige for å skape komplette romløsninger inngår i prosjektene avhengig av kundens ønsker og behov.

Moelven Modus  har ca. 455 ansatte og drives desentralisert med 18 lokale avdelinger i Norge og Sverige. Alle avdelingskontor ivaretar salg, prosjektledelse og montasje i sine distrikter. Spesialenheten Moelven Modus Direct tilbyr løsninger for kunder med behov for konseptløsninger i kjededrift.

Produksjonsenhetene er på Jessheim i Norge, og Kumla og Hulån i Sverige. Hovedkontor er på Jessheim i Norge. Her ivaretas funksjoner som marked, økonomi, IT, personal, innkjøp, produktutvikling, kvalitet, HMS og logistikk. Kontoret i Örebro i Sverige har også funksjoner som dekker økonomi, personal og innkjøp.

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia