Salg av 40 % andel i Limtræ Danmark ASLimtræ Danmark inngikk i Moelvens konsernregnskap som felleskontrollert virksomhet. Salget gir Moelven en gevinst på NOK 6 mill. Netto rentebærende gjeld vil bli redusert med NOK 62 mill og totalkapitalen blir redusert med NOK 78 mill. På årsbasis var Moelvens andel av Limtræ Danmarks omsetning ca. NOK 120 mill.

Moelven engasjement innen limtre konsentreres med dette til de norske og svenske selskapene Mocon AS og Moelven Töreboda Limträ AB. Den samlede årsomsetning for disse virksomhetene er ca. NOK 400 mill.

Moelv, den 30.november 2000.

Moelven Industrier ASA

Hans Rindal
Finansdirektør

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner