Skummelt høg vannstand ved Moelven Trysil

Report this content

Industriområdet på Slettmoen i Trysil er igjen rammet av at Trysilelva går over sine bredder. For tredje gang på fire år har bedriften vært rammet av flom. 

Direktør Runar Pettersen ved Moelven Trysil AS sier at Trysilelva i løpet av natta funnet veien inn på industriområdet.

- Flommen nå kommer av meget kraftig regnvær i hele går. Spesielt nord for oss der mange veier også er stengt, sier Pettersen.

Steget med 2,5 meter
Pettersen sier at vannstanden har steget med over 2,5 meter fra i går nok. 90 cm bare siden kl.23.30 i går kveld.

- Den har nå høyde til å gå inn i våre flissiloer når området fylles. Vårt mannskap har ferie disse to dager, men nødvendig mannskap ble varslet i går kveld og kalles nå inn igjen fra ferie.

Det verste over?
Imidlertid tror Pettersen at det verste er over foreløpig.

- De siste timene nå på formiddagen har vannet ikke steget mer. Det skyldes at regnet har gitt seg. Men vi vet ikke framover. Det er spådd varmere vær i fjellet i kommende uke. Det setter i gang snøsmelting. Men forhåpentligvis blir vannøkningen i vassdragene mer kontrollert ved smelting enn om det er styrtregn og varmt samtidig, sier Pettersen.

En rekke tiltak 
Moelven Trysil har som de har gjort de foregående årene satt i gang en rekke tiltak for å redusere skadeomfanget etter flommen.

- Flisbiler til å kjøre vekk flisa ble bestilt i går kveld. Foreløpig har vi fått på plass fem-seks biler som fortløpende kjører vekk kutterflis og sagflis. Last flyttes fra flomområde og til «sikker» plass.

Legger ut lenser
Pettersen forklarer at båt er på plass og lenser legges ut for å forhindre at for mye søppel går ut i elva.

Mekanisk mannskap er på plass og fjerner utsatt utstyr. Vi følger situasjonen fortløpende. Håpet er at elva roer seg og går raskt ned igjen, sier han.

Ny flomvoll?
Storflommer i 1995, 2014 og 2016 har påført Moelven Trysil og Trysil Fjernvarme skader for 30 millioner kroner. I tillegg er det en belastning for både bedriftene og deres ansatte å leve med usikkerheten knyttet til vannstanden hver vår.

I følge Østlendingen sa Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i fjor høst etter flere års kamp ja til å bidra til bygging av en 7–800 meter lang flomvoll. NVEs del utgjør mellom 14 og 15 millioner kroner. Kommunestyret i Trysil sagt ja til å garantere for en tilsvarende sum – den såkalte distriktsandelen. Totalkostnaden på flomvollen er altså opp mot 30 millioner.

Er fornøyd
– Jeg er veldig fornøyd med kommunestyrets vedtak om å garantere for denne summen og at flomvollen endelig ser ut til å komme på plass. Vi skulle gjerne sett at den allerede hadde vært på plass for lenge siden. Målet nå er at arbeidet med flomvollen kan begynne allerede i løpet av 2017, slik at den kan stagge en eventuell vårflom i 2018, sier Runar Pettersen.

For ytterligere informasjon:
Runar Pettersen, mobil
41559451

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia