Tilfredsstillende resultat for Moelven etter første kvartal

Driftsresultatet for Moelven endte i første kvartal på NOK 110 millioner. Dette er en resultatnedgang på NOK 116 millioner sammenliknet med samme periode året før. I et normalår er resultatet allikevel som godt å regne.

Driftinntektene for årets første kvartal endte på NOK 1 951,3 mill (1 988,5). Ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 105,5 mill (218,2). Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble NOK 74,6 mill (155,7)
 
Det er hovedsakelig den konjunkturbetingede nedgangen i etterspørselen samt at skurlastprisen har falt mer enn tømmerprisen som er årsaken til nedgangen i driftsinntekter og driftsresultat sammenlignet med fjoråret. For Byggsystemer er markedsforholdene fortsatt gode, og divisjonen har økt både driftsinntekter og driftsresultat sammenlignet med fjoråret.
 
Godt fornøyd
Konsernsjef Hans Rindal er godt fornøyd med resultatet sett i et normalårsperpektiv.
- Det ble en halvering av kvartalsresultatet sammenlignet med første kvartal i 2007. Allikevel, ut fra et perspektiv om at dette dreier seg om et normalår for oss markeds- og driftsmessig, er resultatet tilfredsstillende for Moelven. Det er et av konsernets beste kvartaler i nyere tid, sier Rindal.
 
Rindal forklarer situasjonen med at det har som ventet vært nedgang i etterspørselen for industritre i Europa. Nedgangen begynte i andre halvår i 2007 og preget markedene for Timber i første kvartal. - I Skandinavia er det en normalisering av aktiviteten i byggemarkedene etter en unormalt aktiv periode. Byggsystemer har vært lite påvirket innen sine markedssegmenter, og har hatt en positiv utvikling gjennom kvartalet, sier Rindal.
 
Fremtidsutsikter
Styret forventer at man i løpet av 2008 vil se bunnen av etterspørselsnedgangen for sagbrukene, men at marginene vil forbli svake ut året. For divisjonen Wood forventes det at aktiviteten på nybyggmarkedene i Norge og Danmark avtar, mens Sverige vil holde seg på et høyere nivå. Innen oppussing og vedlikehold forventes også aktiviteten å forbli høy. Marginene vil svekkes også for Wood på grunn av høye tømmerpriser og svekkede ferdigvarepriser. For virksomhetene innen divisjonen Byggsystemer var ordrereservene ved utgangen av første kvartal meget gode og det forventes et høyt aktivitetsnivå for resten av året.
 
For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Direktør økonomi og finans Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68
Kommunikasjons- og personaldirektør Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil 90713701

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker