Valgkamparrangement hos Moelven

Nils Gunnar Lie leder debatten når Glommen Skog, Mjøsen Skog og Viken Skog inviterer til debatt om skog- og trenæringens muligheter og utfordringer i Moelvens lokaler onsdag 30. august.

Hedmark og Oppland sitter på store skogressurser, og over 40 % av hogsten i Norge skjer her. Det er også i disse fylkene vi finner det tyngste tremekaniske miljøet i landet. Mer enn 4000 personer er ansatt i skog- og trenæringen i Hedmark og Oppland.

Samarbeid
I samarbeid med Moelven Industrier inviterer Glommen Skog, Mjøsen Skog og Viken Skog til valgkamparrangement om skog- og trenæringens utfordringer og muligheter i Moelvens lokaler onsdag 30. august. Listetoppene til partier som i dag sitter på Stortinget for Hedmark og Oppland er invitert til arrangementet. Det samme er representanter for skog- og trenæringen samt mediene. 

- Det var naturlig for oss å henvende oss til Moelven, som jo er en motor innenfor den tremekaniske industrien. Nær alle partiene stiller med listetoppene fra både Hedmark og Oppland. Dette er vi glad for, ettersom det har stor betydning at stortingsrepresentantene fra våre fylker har skog- og trenæringens muligheter og utfordringer under huden, sier kommunikasjonssjef Berit Sanness i Mjøsen Skog.

Strategisk viktig næring
- Stortinget har beskrevet skog- og næringen som en strategisk viktig næring for Norge. Dersom de rette tiltakene settes inn, kan verdiskapingen på basis av tre økes betydelig, og her kan skog- og trenæringen i Oppland og Hedmark spille en sentral rolle, sier næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad i Glommen Skog. 

Like rammebetingelser
- Vi har som mål å bidra til firedoblet omsetning i Norge innen 2045. Skal vi lykkes, må vi imidlertid ha rammebetingelser på linje med konkurrentene. Vi har blant annet behov for tilgang på kapital for å få investert i norsk treforedlingsindustri. Derfor ønsker vi å utfordre politikerne, sier organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog.

Nyttig oppdatering
Programmet starter med korte innledninger fra skog og trenæringen:

 • «Treindustriens betydning for Innlandet»
  v
  /konsernsjef Morten Kristiansen, Moelven Industrier ASA
 • «Norwegian Wood Cluster og det grønne skiftet»
  v/adm. dir. Erik A. Dahl, Mjøsen Skog
 • «Samferdsel: Betydningen av effektiv tømmertransport»
  v/adm. dir. Gudmund Nordtun, Glommen Skog
 • «Kapitalreising i forbindelse med industriutvikling»
  v/organisasjonssjef Olav Bjella, Viken Skog

Hva mener politikerne?
Etter innledningene blir det paneldebatt med følgende deltakere:

 • Arbeiderpartiet: Rigmor Aasrud, Oppland
 • Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, Oppland
 • Høyre: Kristian Tonning Rise, Hedmark
 • Kristelig Folkeparti: Magne Rydland, Hedmark
 • Miljøpartiet De Grønne: Martin Løken, Hedmark
 • Senterpartiet: Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Hedmark
 • Sosialistisk Venstreparti: Hans Olav Lahlum, Oppland
 • Venstre: Ketil Kjenseth, Oppland

I tillegg til paneldeltakerne vil følgende stortingskandidater være til stede under arrangementet:

Hedmark: Nils Kristian Sandtrøen (Ap), Tor Andre Johnsen (Frp), Karin Andersen (SV) og Ole Frode Mikkelsgård (V).

Oppland: Olemic Thommessen (H), Hilde Ekeberg (KrF) og Aud Hove (Sp).

Arrangementet avsluttes med omvisning på limtrefabrikken, der man vil se elementene som skal bli Mjøsfyrtårnet, verdens høyeste trehus. Adm. dir. Rune Abrahamsen, Moelven Limtre, innleder omvisningen med noen ord om «Fra frø til høyhus i tre».

I limtrehallen blir det muligheter for mediene til å fotografere og få kommentarer fra stortingskandidatene som er til stede.

NB! Arrangementet er pga. plassmangel kun åpent for presse og spesielt inviterte. 

Multimedia

Multimedia