Viktig info vedrørende Moelvens og Arthur Buchardts invitasjon til pressemøte i Prøysenhuset kommende mandag:

Se forøvrig tidligere utsendt invitasjon. Men: I dag har Arthur Buchardt hatt besøk av rikspolitikere og medier inklusive NRK Dagsrevyen på byggeplass ved Mjøstårnet i Brumunddal. Det kan være verdt for redaksjonene å merke seg at han sa følgende i dag: 

- Klimautslipp og temperaturstigning er alvorlig. Vi må hver og en av oss bli bevisst på hva vi gjør, hva vi bruker og hvordan vi lever, sa byggherre Arthur Buchardt. 

Håper å inspirere
Videre sa Buchardt at han håper at hans ambisjoner om å bygge verdens høyeste hus i tre kan ha inspirert andre.

- Gjennom Mjøstårnet viser vi nå at det er mulig å bygge store, kompliserte bygg  i tre. Da kan også for eksempel det planlagte norske regjeringskvartalet i Oslo bygges i tre. Og det kommende Mjøssjukehuset ved Mjøsbrua i Moelv. Begge kan bli landemerker i tre internasjonalt. Sentrale politikere jeg har snakket med støtter tanken, sa Buchardt.

En reportasje om Mjøstårnet, det grønne skifte og mulighetene for verdenskjente framtidige landemerker i tre kommer i følge Arthur Buchardt også på NRK Dagsrevyen i morgen.

Vi i Moelven har en misstanke om at han vil si mer om tema på pressemøtet i Prøysenhuset i Ringsaker førstkommende mandag kl. 10.00. Vel møtt! Er du interessert i å delta på pressemøte, er det fint om redaksjonen gir undertegnede et hint pga bestilling av servering. Det er allerede 150 personer fra lokal- og fagpresse, kommune og lokalt næringsliv som vil være tilstede.

Med vennlig hilsen
Tom E. Holmlund
Kommunikasjonsansvarlig
Moelven
Mobil 91 668 668

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3600 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 11 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia