Mæland til Haugesundkonferansen

Næringsminister Monica Mæland, finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltek på Haugesundskonferansen 3. februar.

Næringsministeren deltek óg i ein paneldebatt om ny maritim strategi. I panelet sit óg samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, leiar av næringskomitéen på Stortinget Geir Pollestad (Sp) og maritim talskvinne Else-May Botten (Ap).

Næringsminister Monica Mæland skal i tillegg vere til stades på lanseringa av framtidas kystfartøy, Short Sea Pioneer. Det skjer i regi av næringsklyngja Maritime Cleantech. Dei fekk status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i fjor sommar. NCE-programmet rettar seg mot dei mest dynamiske og vekstkraftige næringsklyngjene i Noreg.

Kva: Haugsundkonferansen 2015.

Kvar: Hotell Rica Maritim i Haugesund.

Når: Tysdag 3. februar, Mæland sitt innlegg er klokka 10.20.

Sjå fullstendig program for konferansen her.

Kva: Lansering av framtidas kystfarty

Kvar: Hotell Rica Maritim i Haugesund

Når: tysdag 3. februar, klokka 13.

Kontaktpersonar:

For Mæland: Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post tvi@nfd.dep.no.

For framtidas kystfartøy: Dagleg leiar i Maritime Cleantech Hege Økland, mobil 957 53 695.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker