Pirater på dagsorden da Giske møtte IMOs generalsekretær

Nærings- og handelsminister Trond Giske møtte fredag 25. mai, FNs sjøfartsorganisasjon’s (IMO) generalsekretær i London. Koji Sekimizu overtok som generalsekretær 1. januar 2012. Bekjempelse av piratervirksomhet var et av hovedtemaene i samtalen.

-          Vi må føre en felles kamp for å bekjempe den alvorlige trusselen som piratene utgjør til sjøs utenfor kysten av Somalia og store deler av Det indiske hav. Det internasjonale samfunnet må bidra til å skape en stabil situasjon i regionen og i Somalia spesielt. Her må også Norge ta sitt ansvar, og IMO må være en pådriver i prosessene. Jeg er tilfreds med at Sekimizu setter dette høyt på prioriteringslisten til organisasjonen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

IMO vedtok den 25. mai i år retningslinjer til vaktselskaper som skal utøve bevæpnet vaktvirksomhet på skip. Norge tillot fra 1. juli 2011 bevæpnede vakter på norske skip.

-          Det er første gang det vedtas retningslinjer til maritime vaktselskaper. Dette er positivt. Det er et viktig steg på veien i reguleringen av denne bransjen, og Norge vil delta aktivt i arbeidet fremover. Norge har allerede krav om at rederiene skal kvalitetssikre vaktselskapene, og internasjonalt blir det nå jobbet videre med en standard som gjør at slike vakter vil bli sertifisert av en uavhengig godkjent organisasjon, sier Giske.

Giske og Sekimizu drøftet også utviklingen i nordområdene og viktigheten av det pågående arbeid i IMO med utarbeidelse av bindende regler for skip som opererer i polare farvann (Polarkoden). Saken er av sentral interesse for Norge både som kyst- og flaggstat, og arbeidsgruppen i IMO ledes av Norge ved Sjøfartsdirektoratet.

-          Vi må få en polarkode som dekker både sikkerhet og miljø. Design og utstyr må være egnet for operasjon i polare farvann, og miljøhensyn må bli adressert på en skikkelig måte. Det er videre viktig at mannskapet har den nødvendige opplæringen og kompetansen, sier Giske.

Av andre saker som ble tatt opp var blant annet passasjerskipssikkerhet, Norges bistandsmidler og LNG. Giske og Sekimizu var helt enige om behovet og viktigheten av å legge til rette for utvikling av i teknologi og betydningen av innovasjon for å sikre miljøvennlige løsninger for fremtiden.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker