Presseinvitasjon: Mæland mottar ny maritim rapport

Hvordan skal vi få skip til å seile under norsk flagg, og hva bør skje med nettolønnsordningen? Mandag 8. september leverer Fartsområdeutvalget sine forslag til næringsminister Monica Mæland.

Norge er en av verdens ledende sjøfartsnasjoner, og nærmere 100 000 jobber i dag i maritim sektor. For å opprettholde vår sterke posisjon, er det viktig at norske skip eies og drives fra Norge. Stadig færre skip seiler imidlertid under norsk flagg. Dette er bakgrunnen for at regjeringen i vår satt ned Fartsområdeutvalget.

Utvalget fikk i oppgave å se på reglene for det norske internasjonale skipsregisteret (NIS-skip). Det skulle også se nærmere på innretningen av nettolønnsordningen.Utvalget er bredt sammensatt og inkluderer representanter fra LO, NHO, Det norske maskinistforbund, Fraktefartøyenes rederiforening, NHO Sjøfart, Rederiforbundet, Norsk sjømannsforbund og Norsk sjøoffisersforbund.

Mandag 8. september leverer utvalget sin rapport til næringsminister Monica Mæland. Representanter fra utvalget vil være til stede. Overrekkelsen er åpen for pressen.

Når: Mandag 8. september kl 10:00.

Hvor: Restaurant Festningen, Myntgata 9, Oslo.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker