Presseinvitasjon: Næringsministeren til Stavanger

Næringsminister Monica Mæland skal til fem byer i løpet av høsten for å få innspill til regjeringens nye maritime strategi. Startskuddet går i Stavanger mandag 15. september.

Arbeidet med regjeringens nye maritime strategi er i full gang. Nå inviterer næringsminister Monica Mæland næringen i fem byer til å tenke høyt om hvordan vi sammen kan styrke maritim sektor.

Stavanger er første by ut. Temaet for høringsmøtet der er nærskipsfart, offshore og samspill mellom de havbaserte næringene (blå vekst). Representanter fra flere bedrifter deltar på møtet.

Næringsministeren skal også besøke Innovasjonspark Stavanger (Ipark), hvor hun møter Stavanger næringsforening og flere gründerbedrifter.

Begge møtene er åpne for pressen.

Møte om maritim strategi:

Når: Mandag 15. september kl. 11:00- 13:00.

Hvor: GMC-gruppen, Nyhavnsvn. 11, Hundvåg.

Ipark:

Når: Mandag 15. september kl. 14:40-15:25.

Hvor: Prof. Olav Hanssensvei 7A, Stavanger.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker