Priv. til red.: Giske til Haugesundkonferansen

Nærings- og handelsminister Trond Giske holder innlegg på Haugesundkonferansen i morgen, tirsdag 7. februar. Senere på dagen besøker han simulatorsenteret Simsea.

Haugesundkonferansen har fått status som landets viktigste maritime møteplass. Konferansen har som formål å bringe sammen de personene som vet mest om sikkerhet, trafikk og miljø innen maritim virksomhet, og fokusere på de tiltakene som kan bidra til fortsatt bedring av sikkerheten.

Etter at Giske har holdt sitt innlegg på konferansen, besøker han senere på dagen det maritime simulatorsenteret Simsea AS i Haugesund. Simsea er primært rettet inn mot kompetanseutvikling innen komplekse og sammensatte operasjoner i offshoreflåten, og er Norges største simulatorsenter.

Tid: Tirsdag 7. februar kl 10.40-11.00 (Giskes innlegg).

Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund

Tid: Tirsdag 7. februar kl. 13.15-14.00 (SimSea).

Sted: Simsea, Karmsundgt. 72, Haugesund

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»