Priv til red: Regjeringen lanserer Stø kurs 2020

Statsminister Jens Stoltenberg, nærings- og handelsminister Trond Giske, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og SV-leder Audun Lysbakken presenterer ny maritim strategi fredag 30. august.

Norge er en verdensledende maritim nasjon. For å styrke konkurransekraften og skape nye muligheter for den maritime næringen legger regjeringen nå frem en rekke tiltak. Tiltakene inngår i regjeringens maritime strategi, Stø kurs 2020.

Representanter fra rederinæringen, maritim industri, arbeidstakerorganisasjoner og forskningssektoren er invitert til lanseringen. Arrangementet er åpent for pressen, og det vil bli mulighet for å tappe lyd fra presentasjonen.

På grunn av servering ber vi om påmelding til mrd@nhd.dep.no.

Når: Fredag 30. august. Frokost fra 08:30. Presentasjonen starter klokken 09:00.

Hvor: Fiskeridirektoratet, Strandgaten 229, Bergen (Nordnes).

Pressekontakter:

For Nærings- og handelsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil: 970 55 024, epost: mrd@nhd.dep.no eller pressevakten: mobil: 902 51 303, epost: media@nhd.dep.no

For Kommunal- og regionaldepartementet: Pressevakten tel: 22 24 25 00, epost: ke@krd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker