Priv til red.: Statsråd Giske holder innspillskonferanse for fremtidens maritime strategi

Trond Giske inviterer til innspillskonferanse om fremtidens maritim strategi.

Konferansen finner sted i Oslo på Grand Hotel, tirsdag 30.10, fra klokken 9.00 til 13.00.

Vel 100 representanter fra maritime bedrifter, fagbevegelse, nærings- og miljøorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparatet vil delta.  

Tema er hvordan utvikle framtidens maritime strategi.

Pressekontakt:

Øystein Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 466 60 428. oys@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags: