Priv til red.: Statsråd Giske holder innspillskonferanse for fremtidens maritime strategi

Trond Giske inviterer til innspillskonferanse om fremtidens maritim strategi.

Konferansen finner sted i Oslo på Grand Hotel, tirsdag 30.10, fra klokken 9.00 til 13.00.

Vel 100 representanter fra maritime bedrifter, fagbevegelse, nærings- og miljøorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparatet vil delta.  

Tema er hvordan utvikle framtidens maritime strategi.

Pressekontakt:

Øystein Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 466 60 428. oys@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»