Priv til red: Toppmøte om skipsfart i Arktis

Nedsmeltingen av pol-isen skaper nye muligheter, men også store utfordringer. Onsdag 5. juni samler nærings- og handelsminister Trond Giske skipsfartsministre og rederinæringen til et møte om Arktis.

Globale klimaendringer fører til at isen i Polhavet smelter. På sikt kan internasjonal skipsfart trolig ta snarveien over Nordpolen når de skal reise mellom Asia og Europa. Foruten kortere reisevei kan området rundt Arktis gi store kommersielle muligheter. Men i kjølvannet følger en rekke utfordringer. Miljøet er sårbart, og behovet for et felles, internasjonalt regelverk er stort.

For å sikre et godt samarbeid rundt skipsfarten i Arktis, har Trond Giske invitert flere store skipsfartnasjoner til Maritime Summit i Oslo. Temaet for møtet er bærekraftig skipsfart, utfordringer og muligheter i Arktis. Deler av arrangementet er i samarbeid med Norges Rederiforbund. Skipsfartsministre fra Hellas og Singapore, viseministre fra Japan, Russland og deltakere fra USA, EU og FNs skipsfartsorganisasjon IMO, samt medlemmer fra International Chamber of Shipping (ICS) deltar på møtet.

Diskusjonene under Maritime Summit vil være viktige bidrag til at IMO får på plass et bindende globalt regelverk for seilas i polare farvann (Polarkoden) så snart som mulig.

Maritime Summit finner sted under Nor-Shipping, som er en av verdens største shippingkonferanser.

Næringsminister Trond Giske, adm. direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund, IMOs generalsekretær Koji Sekimizu og styreleder Masamichi Morooka i ICS holder pressekonferanse klokken 14.00.

Når: Onsdag 5. juni.

Hvor: Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25, Oslo, 6. etasje.

Når: Klokken 14.00.

NB: Pressen bes møte senest klokken 13.45. Påmelding til mrd@nhd.dep.no.

Pressekontakter:

For Nærings- og handelsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 97055024, e-post mrd@nhd.dep.no.

For Norges rederiforbund: Kommunikasjonsrådgiver Benedikte H. Næss, mobil 95231332, e-post bhn@rederi.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker