Rikke Lind gjestar Japan

Statssekretær Rikke Lind møtte i dag viseminister Takashi Kitamura i Transportministeriet under si gjesting til Japan.

Lind vil ha fleire samtalar med japanske styresmakter under gjestinga si i Japan dei neste dagene. I samtalane vil det leggjast vekt på potensialet for auka samarbeid mellom Noreg og Japan, særleg innan fornybar, miljøteknologi og maritim sektor.

Statssekretæren deltek mellom anna på miljø- og teknologiseminaret Nordic Green, og skal også gjeste nokre av dei nordaustlege områda av Japan som blei hardast ramma av katastrofen i mars i år.

-Japan er ein krevjande marknad fordi det blir stilt svært høge krav til kvalitet og teknologi. Eg er veldig glad for at så mange norske bedrifter har lukkast i den japanske marknaden, og at fleire og spennande initiativ er under planlegging, seier Lind.

Lind skal også møte kvinnelege næringslivsrepresentantar, Statkraft og dei japanske samarbeidspartnarane deira på eit seminar om saltkraft. I tillegg skal ho være med på ein overrekkelsesseremoni i høve eit solcelleanlegg som Elkem har donert til ein skule i tsunamirammede Ishinomaki.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»