Viktig norsk bistandsavtale bidrar til grønnere skipsfart

Norge gir om lag 17,5 millioner kroner til miljøprosjekter innen maritim sektor i utviklingsland. Avtalen er inngått mellom FNs sjøfartsorganisasjon IMO og Norad.

– Avtalen er et viktig bidrag fra Norge for å nå målet om en mer miljøvennlig og sikker internasjonal skipsfart, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Flere utviklingsland har ikke tilstrekkelig kompetanse eller nok ressurser til å gjennomføre og oppfylle sentrale internasjonale miljøkonvensjoner.

–Regjeringen har som mål at Norge skal være aktiv pådriver for sikker og miljøvennlig skipsfart internasjonalt. For å nå disse målene, er det avgjørende å få med utviklingslandene både i forhandlinger om strengere regelverk og hjelpe dem med gjennomføringen, sier Giske.

I avtalen med IMO vil Afrika og Sørøst-Asia bli prioritert, spesielt prosjekter som bidrar til implementering av IMOs miljøkonvensjoner og beredskap mot akutt forurensing.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia