Besøkte norskdrevet tunnelprosjekt under Atlanterhavet

Report this content
Lese original

NCC Norges spektakulære tunnelprosjekt – byggingen av den 11 km lange Eysturoytunnelen og rundkjøring under Atlanterhavet, fikk nylig besøk av konsernsjef Tomas Carlsson fra Sverige. Og han ble imponert. 

Tunnelen som på sitt dypeste blir -189 meter under havbunnen og med Atlanterhavets første og eneste undersjøiske rundkjøring, vekker internasjonal oppsikt.


Eysturoytunnelen vil koble den færøyske hovedstaden Tórshavn sammen med Skálafjørður, vil forkorte reiseavstander, og føre til økt mobilitet for både personer, bedrifter og offentlig forvaltning på Færøyene når den etter planen står ferdig i 2021.

Prosjektet omfatter bygging av ytterligere en tunnel – Sandoyartunnelen på 10,5 km og på sitt dypeste -157 meter under havbunnen – og som planlegges ferdig i 2024.

Mer om NCC Infrastructure Norge sitt prosjekt på Færøyene.

– Interessant og veldrevet
NCCs konsernsjef Tomas Carlsson var nylig på besøk, og han ble imponert både over prosjektet og status for drivingen av tunnelen.

– Et svært interessant prosjekt, som også framstår som både veldrevet og velfungerende. Med engasjement, ryddighet, kommunikasjon – alle mine flagg er grønne, sier Tomas Carlsson.

Han kunne blant annet konstatere at tunneldrivingen ligger foran byggherrens tidsfrister og at gjennomslag beregnes til våren. Under befaring i tunnelen blir det møte med NCC-ere på tunnelstuff, en tur opp i tunnelriggen og på sikker avstand – sågar opplevelsen av dagens første sprengning.

Deretter travelt videre til hyggelig møte med direktør Teitur Samuelsen og prosjektleder Einar Brimnes for byggherren Eystur- og Sandoyartunlar.

– Eysturoy- og Sandoyartunnelene er de største infrastruktur investeringene på Færøyene, forteller direktør Samuelsen. Og de er godt fornøyd med arbeidet NCC utfører.

– Så langt er vi meget tilfredse med det arbejdet som NCC, dets medarbeidere og underleverendører har gjort. NCC stod også for byggingen av de andre to undersjøiske tunneler på Færøyene, og disse har færøyingene vært ytterst tilfredse med, sier Teitur Samuelsen.

– Del av min lederfilosofi
Til tross for travle arbeidsdager som ny konsernsjef og mye å sette seg inn i, står besøk til NCCs prosjekter i Norden sentralt for Tomas Carlsson. Å besøke Færøyene, der NCC har solid erfaring med å bygge tunneler, har derfor stor betydning.

– Det inngår som del av min lederfilosofi å reise rundt og treffe organisasjonen, og en lærer selvsagt mye av det. Jeg forsøker være ute på prosjekt ukentlig, sier Tomas Carlsson.

– Det er viktig å danne meg en oppfatning av hva som funker og hva som ikke gjør det i det enkelte prosjekt. Jeg har jobbet med ulike deler av bransjen, og finner alltid noe jeg kan relatere meg til og kjenne meg igjen i når jeg kommer ut til våre prosjekter, sier han.

Carlsson har tidligere jobbet 23 år i NCC i en rekke posisjoner, og kom i mai i år fra stillingen som konsernsjef i konsulentselskapet Sweco der han har jobbet de siste fem år.

Mer om Tomas Carlsson som startet i NCC i mai i år.

Flere norske prosjektbesøk
Som konsernsjef i NCC har Tomas Carlsson øverste ansvar for opp mot 7000 bygg- og anleggsprosjekter i Norden. Mange prosjekt å rekke over.

I Norge har han besøkt flere, blant annet byggingen av betongkulvert på Skjoldnes i Fana ved Bergen, byggingen av de 60 000 kvm store næringslokalene Valle Wood i Oslo samt møte med NCC-ansatte på hovedkontoret – så langt.

Og flere besøk vil trolig komme, for som Carlsson selv sa under forrige besøk: Jeg gleder meg til samarbeidet.

UTHEVEDE SITATER:

”Så langt er vi meget tilfreste med det arbejdet som NCC, dets medarbejdere og underleverendører har gjort.”
Teitur Samuelsen, direktør for Eystur- og Sandoyartunlar


«Et svært interessant prosjekt, som også framstår som både veldrevet og velfungerende. Med engasjement, ryddighet, kommunikasjon – alle mine flagg er grønne»
Tomas Carlsson, konsernsjef i NCC.

Følg fremgangen i drivingen av tunnelen.

For ytterligere informasjon, kontakt

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver i NCC
e: Robin.Stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219

Alf Helge Tollefsen, prosjektleder i NCC
e: Alf.Helge.Tollefsen@ncc.no , t: +47 905 01 374

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure Norge
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vi skaper vinnende prosjekter i samarbeid med våre kunder. NCC er ett av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på NCC sin bransjeblogg for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia