NCC bedrer resultatet

Lese original

NCC bedrer resultatet i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor, til MNOK 68 (-50). Dette skyldes resultatforbedringer i NCC Construction Norway og høy produksjon i NCC Roads. Omsetningen endte på MNOK 2 093 (2 209).

Samlet ordrereserve og ordreinngang reduseres, sammenlignet med andre kvartal i fjor. Ordrereserven per 30. juni var MNOK 7 871 (8 165) og ordreinngangen i andre kvartal var MNOK 1 715 (2 752).

Bedret lønnsomhet

NCC Construction Norways omsetning i andre kvartal endte på MNOK 1 440 (1 579) og resultatet ble MNOK 22 (-100). Fjorårets lave resultat skyldes at det i andre kvartal 2013 ble foretatt prosjektnedskrivninger på et antall prosjekter i Oslo-området, på til sammen MNOK -132.

Øvrige nøkkeltall er lavere enn fjoråret, med ordreinngang på MNOK 927 (1 784) og ordrereserven per 30. juni var MNOK 5 762 (6 492).

- Resultatforbedringen skyldes god drift og effekt av organisatoriske og strategiske tiltak som er gjennomført siste tolv måneder. Tiltakene har gradvis bidratt til å styrke lønnsomheten innen bygg. Fremtidige tiltak vil ha fokus på økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft i både bygg og anlegg, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Fra og med 1. juli har NCC Construction redusert antall byggregioner fra to til en. Strukturen med distriktskontor opprettholdes. Den nye byggregionen ledes av regiondirektør Thomas Re Johnsen.

Høy asfaltproduksjon
NCC Roads har hatt en god start på asfaltsesongen, med høy produksjon. Selskapet opplever også jevn og god produksjon av steinmaterialer.

Innen veiservice har det vært normalt høy aktivitet i vårmånedene.

Utvikling av eiendom
NCC Property Development har i siste kvartal fokusert på utvikling av sine eksisterende eiendommer. I Oslo-regionen har selskapet ett kontorprosjekt under bygging, og Østensjøveien 27 i Oslo ble 100 prosent utleid i andre kvartal.

Avventende boligmarked
NCC Bolig overleverte i andre kvartal 35 boliger av byggetrinn 1 av prosjektet Crescendo i Bergen. Videre er det gjort tiltak for å optimalisere tomteporteføljen i henhold til strategi.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner April-juni 14 April-juni 13 Jan-juni 14 Jan-juni 13 Helår 2013
Ordreinngang 1 715 2 752 3 879 4 942 8 735
Ordrereserve 7 871 8 165 7 871 8 165 7 219
Omsetning 2 093 2 209 3 733 4 058 9 169
Driftsresultat (EBIT) 68 -50 - 7 -65 178
Driftsmargin
  (EBIT %)
3,2 -2,3 -0,2 -1,6 1,9
Antall ansatte* 2 428 2 304

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner April-juni 14 April-juni 13 Jan-juni 14 Jan-juni 13 Helår 2013
Ordreinngang 927 1 784 2 596 3 324 6 397
Ordrereserve 5 762 6 492 5 762 6 492 6 013
Omsetning 1 440 1 579 2 853 3 071 6 677
Driftsresultat (EBIT) 22 -100 26 -89 3
Driftsmargin
  (EBIT %)
1,5 -6,3 0,9 -2,9 0,04

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner April-juni 14 April-juni 13 Jan-juni 14 Jan-juni 13 Helår 2013
Ordreinngang 15 753 15 754 28 223 25 981 51 358
Omsetning 12 281 11 988 21 552 20 821 52 119
Driftsresultat (EBIT) 629 462 476 272 2 415
Driftsmargin
  (EBIT %)
5,0 3,9 2,2 1,3 4,6

NCC og arbeidsmiljø
NCC Constructions H-verdi i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014, inkludert underentreprenører, var 3,1 og sykefraværet var 4,7 %. Tilsvarende tall per 30. juni 2013 var henholdsvis 4,6 og 4,7.

I uke 36 gjennomfører NCC Construction Norway sin HMS-uke for fjerde år på rad. Onsdag i samme uke arrangerer også hele NCC konsernet «Awareness Day», hvor samtlige 18.500 stanser arbeidet i 30 minutter for å reflektere over og drøfte sikkerhet på arbeidsplassen.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner