NCC bygger jernbane for MNOK 1.018

Lese original

Jernbaneverket har tildelt NCC Construction Norge kontrakt på bygging av ny jernbaneparsell på strekningen Farriseidet i Larvik til Porsgrunn. Kontrakten gjelder Entreprise UFP-07 Storberget, som er en av grunnentreprisene på strekningen.

Entreprisen omfatter i hovedsak bygging av 4,8 km nye dobbeltsporet jernbanetunneler, samt ca 4,0 km rømningstunneler.

- Vi er svært tilfreds med kontrakten vi er tildelt av Jernbaneverket. Dette er et oppdrag som passer NCC meget godt. NCC har omfattende erfaring med kompliserte tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction.

Dette blir det andre omfattende tunnelprosjektet NCC Construction skal løse på den nye jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Skien. Den forrige tunnelen var på prosjektet Lysaker-Sandvika utenfor Oslo.

Kontraktstildelingen er ikke basert på lavest pris alene. NCC har også fått meget gode tilbakemeldinger på sin samlede kompetanse, som blant annet oppdragsforståelse, gjennomføringsevne og de ressursene selskapet har gjort tilgjengelige for å løse oppdraget.

- Det er gledelig at offentlige byggherrer som Jernbaneverket ikke utlukkende velger entreprenør basert på pris, men lar dét telle 90 prosent. I tillegg til konkurransedyktig pris får vi høy uttelling for vår kompetanse, som er viktig for å oppnå optimale løsninger i kompliserte prosjekter, sier regiondirektør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

NCC Construction er fra tidligere involvert i flere veiprosjekter i Oslofjord-området, blant annet to entrepriser på E18. Dette prosjektet utgjør en ytterligere styrking av NCCs posisjon på store infrastrukturprosjekter rundt Oslofjorden.

NCC er opptatt av bærekraftig utvikling og av at prosjektene selskapet er involvert i skal sette et så lite miljøavtrykk som mulig. I tillegg til målrettet miljøfokus underveis i prosjektene er også alle nye byggeplasser i NCC Construction ”Grønn Byggeplass”.

Arbeidene vil starte i løpet av august 2012. Frist for ferdigstillelse er juni 2016.

Kontaktpersoner
Regiondirektør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363.
Distriktssjef Knut Liavaag, NCC Construction, telefon + 47 905 48 705.
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia