NCC bygger milliardtunnel på E16

Lese original

NCC Construction skal bygge Bjørnegårdtunnelen på E16 mellom Sandvika og Wøyen for MNOK 1 166. Byggetiden er fem år. Arbeidet blir teknisk og operativt krevende.

Den nye tunnelen blir 2,3 kilometer lang og får to kjørefelt i hvert løp. I entreprisen inngår også en 290 meter lang adkomsttunnel og omfattende veiarbeid, som skal utføres i Kjørbokrysset hvor E16 møter E18.

- Denne kontrakten viser at NCC er svært konkurransedyktig på krevende infrastrukturprosjekter. Dette er den andre milliardkontrakten vi skriver med Statens vegvesen siste kvartal. Arbeidet blir teknisk og operativt krevende. Vi ser frem til et godt samarbeid med vår oppdragsgiver og berørte trafikanter, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Krevende forhold
Arbeidet blir teknisk krevende og innebærer også omfattende masseforflytningsarbeider, som vil bli utført av NCCs datterselskap Carl C Fon.

Bjørnegårdtunnelen er en del av nye E16, og skal sikre bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og bidra til byutvikling i Sandvika. E16 er en av de mest trafikkerte tofeltsveiene i landet, og hovedveiforbindelse mellom Oslo og Bergen.

NCC har solid erfaring med krevende tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, og er i dag involvert i flere større tunnel og broprosjekter.

Anleggsområdet blir Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Arbeidene starter i januar 2015 og pågår frem til desember 2019.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon +47 901 19 363
Distriktssjef Knut Liavaag DK Spesialprosjekt NCC Construction, telefon +47 905 48 705
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction Norway, telefon +47 992 16 785

 

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia