NCC prosjekt ble Årets anlegg 2014

Lese original

Løsmassetunnelen i Trondheim ble vinner av Årets anlegg 2014. Kåringen fant sted under Byggedagene i Oslo. Løsmassetunnelen er en del prosjektet Strindheimstunnelen på E6 i Trondheim, og regnes som ett av de mest utfordrende veiprosjektene i Norge. 

Prosjektet gikk ut på å etablere en betongtunnel gjennom kvikkeliere, i en bydel som har både vernet bebyggelse og stor kryssende gjennomgangstrafikk på bilvei, gangveier og jernbane.  

Først i verden
Prosjektet leverer meget høy innovasjonsgrad, og var det første i verden hvor det ble tatt i bruk en innboret rørspunt, som spuntvegger i en byggegrop. Dette ga ekstra stivhet og styrke, og bidro vesentlig til sikring mot vanninntrenging i overgang mellom leire og fjell i spuntlinja.

- Gratulerer til byggherre Statens vegvesen. Høy teknisk og operativ kompetanse bidrar til at NCC løser store og krevende infrastrukturprosjekter, sier administrerende direktør i NCC Construction Norway, Håkon Tjomsland.

For å ivareta miljøet rundt byggeplassen ble det etablert en smalest mulig byggegrop, noe som gjorde at antallet vernede hus som måtte flyttes i byggetiden kunne reduseres betydelig i forhold til de opprinnelige planene. I tillegg var det viktig å ta hensyn til myke trafikanter og naboer.

- Det var viktig for oss å sikre at berørte parter, naboer og trafikanter, fikk en så god opplevelse som mulig av byggeprosessen, sier Tor Helge Nordstrøm, distriktssjef i NCC Construction Norway.

I prosjektet har samarbeidet mellom Statens Vegvesen, egne rådgivere i NCC og Vegdirektoratet vært meget vellykket, og dette samspillet har vært avgjørende for å lykkes med planlegging og gjennomføring av prosjektet. Flere av NCCs interne konsulenter jobber nå med Hålogalandsbrua, som vil bli Norges nest lengste hengebro.

Prisen for Årets anlegg 2014 er en av flere viktige priser og nominasjoner NCC har fått de siste årene. I fjor var NCC Property Development og NCC Construction nominert til Årets bygg 2013 og i 2013 mottok NCC Construction prisen for Årets innovasjon, for prosjektet Snøsmelteanlegget SS «Terje». 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia