NCC skal bygge Agjeldtunnelen

Lese original

NCC Construction er tildelt oppdraget med å bygge Agjeldtunnelen, samt å utbedre deler av Fv 60, mellom Årholen og Ugla i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Total lengde på tunnelen inklusive portaler er 930 meter. Kontrakten er på MNOK 109,1.

Utbedringen av veien vil bedre sikkerheten og fremkommeligheten, samt fjerne flaskehalser for sommertrafikken.

Arbeidet omfatter driving og sikring av tunnelen, støp av portaler og oppgradering av to dagsoner på 450 og 500 meters lengde. I entreprisen inngår også bygging av 1 100 kvm mur i naturstein.

- Vi er glade for å bli valg som entreprenør på dette oppdraget, som passer godt inn i vår øvrige virksomhet på Vestlandet. Agjeldtunnelen og utbedringer av deler av Fv 60 er en viktig jobb som vil heve standarden på denne strekningen vesentlig, sier distriktssjef Knut Liavaag i NCC Construction.

Arbeidene vil starte i juli. Frist for fullførelse er september 2014. Den lange anleggstiden skyldes begrensninger på når det er mulig å arbeide på veien i forhold til øvrig trafikk.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Knut Liavaag, NCC Construction, telefon + 47 905 48 705                        
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia