NCC skriver samspillskontrakt på Aust Lofoten videregående skole

Lese original

NCC Construction skal i samspillsavtale med Nordland fylkeskommune utvikle utbygging av Aust Lofoten videregående skole i Svolvær. Samspillsavtalen har en ramme på ca. 100 millioner kroner.

I første omgang er det inngått avtale på en samspillsfase som starter nå og skal være avsluttet til sommeren 2013. Samspillsfasen skal ende i en avtale om prosjektering og bygging innenfor avtalt ramme. Planlagt ferdigstillelse av prosjektet er 1. desember 2014.

Samspillskontrakter er en interessant kontraktsform hvor entreprenøren inviteres til å dra veksler på egen kompetanse både lokalt og sentralt for å bidra til å utvikle ett prosjekt tilpasset kundens ønsker og behov.

To skoler blir til en og nytt folkebibliotek
Prosjektet er et resultat av et politisk vedtak om samlokalisering av tidligere Kabelvåg videregående skole og Svolvær videregående skole på «gymnastomta» i Svolvær. I tillegg skal det nye bygningsvolumet gi plass til NESO/OPUS og nytt folkebibliotek i Svolvær. Dette innebærer lettere ombygging av deler av eksisterende skolebygg samt nybygg.

- Vi har tidligere bygget hotell og kulturhus i Svolvær, og ser frem til å ta fatt på et nytt byggeprosjekt her, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, tlf. 907 80 986
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia