• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Kommentar til det danske Finanstilsynets inspeksjon i Nordea Bank Danmark i 2015

Kommentar til det danske Finanstilsynets inspeksjon i Nordea Bank Danmark i 2015

Report this content

I juni 2015 foretok det danske Finanstilsynet en undersøkelse av hvordan Nordea Bank Danmark A/S overholder regelverket for bekjempelse av hvitvasking (AML). Undersøkelsen har ført til kritikk, og det danske Finanstilsynet har i henhold til danske rutiner overført saken til politiet.

Konklusjonene til det danske Finanstilsynet knytter seg til tidligere rapporterte mangler på dette området og et forventet mulig resultat av de pågående undersøkelsene det ble informert om i rapporten for første kvartal 2016.

- Vi ønsker å understreke at vi ikke kan akseptere mangler på noen områder. Kundene og samarbeidspartnerne våre skal kunne forvente at vi følger regelverket. Etterlevelse av lover og regler har absolutt høyeste prioritet i Nordea. Vi erkjenner at vi først undervurderte kompleksiteten og tiden det tar å endre rutinene våre. Vi er kjent med manglene på hvitvaskingsområdet, og vi har i tett dialog med myndighetene tatt de nødvendige skritt i den handlingsplanen vi lanserte i fjor vår. Vi jobber målrettet med å rette opp alle potensielle mangler, sier konsernsjef Casper von Koskull.

For å rette opp de manglene den svenske Finansinspektionen påpekte i fjor vår, og de tilsvarende manglene det danske Finanstilsynet nå påpeker, etablerte vi i juni 2015 et Financial Crime Change Programme som skal sikre solide standarder og prosesser i konsernet for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. I den forbindelse samlet vi størstedelen av førstelinjeaktivitetene i arbeidet med å bekjempe hvitvasking, som Kjenn-din-kunde, sanctions screening og transaksjonsovervåking, i en sentral enhet. Enheten har i dag rundt 850 heltidsansatte medarbeidere, og målet er at enheten innen utgangen av året skal ha rundt 1 100 medarbeidere. Det forventes ytterligere vekst på compliance-området.
  
  
For mer informasjon:

Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, tlf.
+47 97753453

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker