Medvind for norske banker

Report this content

Nordic Credit Rating (NCR) vurderer det norske bankmarkedet til 'a' på en skala fra 'aa' til 'b-' og forventer relative gunstige forhold for norske banker de neste to til tre årene. Vurderingen av det nasjonale bankmarkedet kan vekte inntil 20% av en total kredittrating. Til tross for økte kapitalkrav har norske banker vært sterkere enn sammenlignbare europeiske banker med hensyn til inntjening og effektivitet, og har hatt lave tap de siste årene til tross for utfordringer i oljesektoren.

I en separat sektorkommentar vurderer NCR det svenske bankmarkedet til 'a-'. "På kort sikt ser vi bedre balanse i det norske boligmarkedet enn i det svenske og venter også en bedre utvikling i arbeidsmarkedet de kommende årene. Dessuten er de norske bankene noe bedre kapitalisert enn de svenske mens sterke bankallianser oppveier det faktum at det svenske bankmarkedet er mer konsolidert" sier kredittanalytiker Geir Kristiansen i NCR.

Norge har for tiden en økonomisk vekst som er marginalt over trenden, etter en periode med lav vekst i stor grad på grunn av oljeprisfallet. Vi forventer at Norge skal vise sterk økonomisk utvikling de neste årene. BNP i Fastlands-Norge har vært støttet av svakere valuta etter oljeprisfallet, lave renter og økende boligpris. Disse faktorene ventes ikke å gi positive impulser fremover, men BNP forventes likevel å vokse med 2,5 prosent årlig de neste to årene. Veksten understøttes av en sterkere oljepris og en positiv økonomisk utvikling internasjonalt.

Norske banker er gjennomgående godt kapitalisert. Finanstilsynet har nylig foreslått at flere banker i Norge skal betraktes som systemisk viktige og underlagt høyere kapitalkrav for å sikre at de forblir motstandsdyktige under en nedtur. Spesielt foreslår FSA at seks banker med mer enn 10% regional markedsandel bør defineres som systematisk viktige (SIFI) banker og få 2% ekstra CET1 krav. Denne økningen vil motvirke effekten av å fjerne Basel I-gulvet fra 2022 og bør derfor forventes av tilsynsmyndigheten.

Norge – vurdering av nasjonale faktorer

DELFAKTOR VURDERING BEGRUNNELSE
Kredittrating Norge aa Gjennomsittlig rating globale ratingbyråer: AAA, minimum: AAA.
Økonomisk vekst a Vi forventer moderat, men økt økonomisk vekst på grunn av større investeringer i oljeindustrien.
Kredittvekst bbb Kredittveksten er mer enn to ganger BNP-vekst, men veksten ventes å avta på grunn av høyere renter og høyt gjeldsnivå.
Boligpriser bbb Vi venter at den sterke veksten i boligprisene avtar som følge av høyere rente og økt tilbud
Arbeidsledighet aa Arbeidsledigheten er lav og fallende
Tilgjengelig stabil finansiering a Tilgjengelig stabil finansiering i form av stabile innskudd og innenlandske obligasjoner overstiger utlån under de fleste forutsigbare markedsforhold.
Internasjonale konjunkturer bbb Globale vekstutsikter er bedre, men støttet av betydelig monetær stimulans. Lavere verdenshandel og utsiktene til at Storbritannia forlater EU uten handelsavtale vil kunne påvirke økonomisk vekst. Priser på aktiva er på et høyt nivå.

Kontaktdetaljer:
Geir Kristiansen, Analyst, +47 90 78 45 93, geir.kristiansen@nordiccreditrating.com
Sean Cotten, Lead analyst, +46 732 32 43 78, sean.cotten@nordiccreditrating.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

In the short term, we see a better balance in the Norwegian housing market than in Sweden and expect the Norwegian labour market to improve further in the coming years. In addition, the Norwegian banks are somewhat better capitalized than their Swedish peers and we believe that the strong bank alliances have supported strong earnings performance.
Geir Kristiansen, credit analyst
På kort sikt ser vi bedre balanse i det norske boligmarkedet enn i det svenske og venter også en bedre utvikling i arbeidsmarkedet de kommende årene. Dessuten er de norske bankene noe bedre kapitalisert enn de svenske mens sterke bankallianser oppveier det faktum at det svenske bankmarkedet er mer konsolidert.
kredittanalytiker Geir Kristiansen