Sitater

Vår 'A-' rating av Kredittforeningen for Sparebanker gjenspeiler bankens sterke kapitalsituasjon og kredittkvalitet i tillegg til en lav likviditetsrisiko som følge av matchet låne- og finansieringsstruktur
Geir Kristiansen, kredittanalytiker i NCR og primæranalytiker for foretaket
Vi tror at SMB rabatten vil føre til høyere marginkrav og dermed renter på boliglån for å kompensere lavere marginkrav til SMB-kunder. Vi forventer også at store banker med relativt lavere volum av SMB-lån vil kunne kutte utlånsrenten på disse lånene mer og dermed øke sin markedsandel
kredittanalytiker Geir Kristiansen ved NCR
In the short term, we see a better balance in the Norwegian housing market than in Sweden and expect the Norwegian labour market to improve further in the coming years. In addition, the Norwegian banks are somewhat better capitalized than their Swedish peers and we believe that the strong bank alliances have supported strong earnings performance.
Geir Kristiansen, credit analyst
På kort sikt ser vi bedre balanse i det norske boligmarkedet enn i det svenske og venter også en bedre utvikling i arbeidsmarkedet de kommende årene. Dessuten er de norske bankene noe bedre kapitalisert enn de svenske mens sterke bankallianser oppveier det faktum at det svenske bankmarkedet er mer konsolidert.
kredittanalytiker Geir Kristiansen
Vi ser at ved å gjøre enkelte justeringer av risikovektet balanse slik at den blir mer sammenlignbar mellom bankene så øker gjennomsnittlig CET1 for norske IRB banker fra 16,4% til 18,2%, mens gjennomsnittlig CET 1 for svenske banker blir redusert fra 21,2% til 17,3% ved utgangen av 2017
kredittanalytiker Geir Kristiansen
"Vi forventer at nordiske utstedere vurderer utstedelse av tier 3-kapital høsten 2018" sier Sean Cotten, som har ansvar for rating av finanselle institusjoner i NCR, og legger til at "tilsynsmyndighetene er i ferd med å fullføre lovgivningen for denne type instrumenter og banker forbereder investorer til fremtidige utstedelser."
Sean Cotten