Norske banker vil hente inntil nok 240 mrd i tier 3-kapital

Report this content

1. januar 2019 innføres minstekrav til ansvarlige forpliktelser (MREL) etter EUs krisehåndteringsdirektiv i Norge. Nordic Credit Rating (NCR) har beregnet at Nordiske banker i løpet av de neste fire årene vil måtte utstede nesten EUR 100 mrd i senior gjeld med lavere prioritet enn dagens senior obligasjonsgjeld. Dette er en 14-dobling i forhold til dagens nivå på Tier 3-kapital, men representerer mindre enn halvparten av utestående gjeld i dag. Norske banker, som hittil ikke har utstedt denne type instrumenter, vil etter NCRs beregninger og bankenes egne tall ha behov for NOK 240 mrd i Tier 3 kapital.

"Vi forventer at nordiske utstedere vurderer utstedelse av tier 3-kapital høsten 2018" sier Sean Cotten, som har ansvar for rating av finanselle institusjoner i NCR, og legger til at "tilsynsmyndighetene er i ferd med å fullføre lovgivningen for denne type instrumenter og banker forbereder investorer til fremtidige utstedelser."

Nordea, Danske Bank, Nykredit og DLR Kredit har møtt en sterk etterspørsel etter omkring EUR 7 mrd i Tier 3 instrumenter fra investorer som søker høyere avkastning.  Likevel krever markedet fortsatt 40bp høyere yield på denne type instrumenter enn på senior usikret gjeld. NCR tror at under forutsetning av stabile finansmarkeder bør overgangen til det nye instrumentet kunne skje uten problemer og til lavere premie ettersom volumer og kjennskap til instrumentet øker.

På de høyeste nivåene av utstederrating (definert som BBB+ eller høyere) ser ikke NCR vesentlig forskjell i risikoen på de to gjeldsklassene, og ratingen vil være lik. For lavere utstederratinger mener vi imidlertid at risikoen forbundet med Tier 3-instrumenter vil være økende. Prisingen av ordinær, usikret seniorgjeld vil kunne bli positivt påvirket av beskyttelsen som utstedelse av Tier 3-kapital innebærer. NCR forventer generelt at utsteders rating vil bli brukt på senior usikrede gjeldsinstrumenter. Vi kan imidlertid øke ratingen av usikret seniorgjeld med opptil to notcher dersom den har sterk beskyttelse av Tier 3-kapital i en bail-in.

Finanstilsynets MREL forslag
Den 29. juni 2018 sendte det norske Finanstilsynet ut et høringsnotat som beskriver den foreslåtte tilnærmingen til MREL-kravene til landets banker. Forslaget, hvis gjennomført, vil markere en fjerde variasjon av MREL-implementeringen i Norden, gitt de ulike tilnærmingene som allerede er på plass i Sverige, Finland og Danmark. I Norge vil MREL kravet normalt tilsvare det dobbelte av kapitaldekningskravet eksklusive buffere pluss en MREL guidance som tilsvarer kapitaldekningsbufferne eksklusiv motsyklisk buffer.  MREL er foreslått å bli beregnet på konsolidert basis med spesielle, men foreløpig ubestemte, regler for boligkredittselskap. MREL vil være gjeldende fra 1. juni 2019 med overgangsregler for bruk av tier 3-kapital til 31. desember 2022.

Kontakt detaljer:
Sean Cotten, Lead analyst, +46 732 32 43 78, sean.cotten@nordiccreditrating.com
Geir Kristiansen, Analyst, +47 90 78 45 93, geir.kristiansen@nordiccreditrating.com

Dokumenter og linker

Sitater

"Vi forventer at nordiske utstedere vurderer utstedelse av tier 3-kapital høsten 2018" sier Sean Cotten, som har ansvar for rating av finanselle institusjoner i NCR, og legger til at "tilsynsmyndighetene er i ferd med å fullføre lovgivningen for denne type instrumenter og banker forbereder investorer til fremtidige utstedelser."
Sean Cotten