Svenska banker förväntas emittera sek 375 mrd senior non preferred skuld

Den 1 januari 2018 infördes minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) i enlighet med EU: s krishanteringsdirektiv i Sverige. Nordic Credit Rating (NCR) beräknar att inom de närmaste fyra åren nordiska bankerna måste emittera uppemot EUR 100 mrd (SEK 1,050 mrd) i senior skuld med lägre prioritet än dagens seniora obligationer, så kallad senior non preferred (SNP) instrument. Detta är en 14-faldig ökning jämfört med utestående senior non preferred skuld i Norden, men representerar mindre än hälften av bankernas totala utestående ikke säkerstäld senior skuld. Av totalen beräknas Svenska banker att behöva SEK 375 mrd i SNP.

”Hösten 2018 förväntas vara startskottet för många nya emittenter av SNP", säger Sean Cotten, Lead Analyst för finansiella institut på NCR, och tillägger "tillsynsmyndigheterna färdigställer SNP-reglering och banker förbereder investerare för kommande utfärdande."

Hittils har Nordea, Danske Bank, Nykredit och DLR Kredit mött stark efterfrågan på cirka EUR 7bn  SNP från investerare som söker högre avkastning. Marknaden kräver fortfarande 40bp högre avkastning på denna typ av instrument jämfört med traditionell senior skuld. NCR anser att övergången till det nya instrumentet, förutsatt stabila finansmarknader, borde vara relativt problemfritt, och till lägre premier, eftersom volym, likviditet och kunskapen om instrumentet ökar.

På de högsta nivåerna av emittentbetyg (definierat som BBB+ eller högre) anser NCR att det inte är någon signifikant skillnad mellan de två skuldklasserna, vilket medför att instrument ratingen förväntas bli likställd. För lägre ratade emittenter tror vi dock att risken associerat med SNP instrument ökar markant. Prissättningen och ratingen på traditionell senior skuld kan påverkas positivt av det skydd som emission av SNP innebär.

Om du har några frågor, kontakta gärna:
Sean Cotten, Lead analyst, +46 732 32 43 78, sean.cotten@nordiccreditrating.com
Geir Kristiansen, Analyst, +47 90 78 45 93, geir.kristiansen@nordiccreditrating.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”Hösten 2018 förväntas vara startskottet för många nya emittenter av SNP", säger Sean Cotten, Lead Analyst för finansiella institut på NCR, och tillägger "tillsynsmyndigheterna färdigställer SNP-reglering och banker förbereder investerare för kommande utfärdande."
Sean Cotten