Nordiske bankers kapitaldekning er ikke sammenlignbare

Report this content

Manglende sammenlignbarhet mellom institusjoner som bruker interne modeller (IRB) og den mer konservative standardmetoden for beregning av kapitalkrav er en betydelig ulempe for finansmarkedet. Dessuten kan måling av risikovektede eiendeler variere mellom land som følge av ulikheter i nasjonale regelverk. Som følge av dette vil NCR i sin rating også vurdere justerte kapitalmål.

NCR viser at ved å fjerne det norske Basel I-gulvet og justere svenske bankers kapitaldekning ved å flytte 25% boliglånsrisikovektgulv fra Pilar II til Pilar I, er kapitaliseringen av åtte norske IRB-banker i gjennomsnitt bedre enn sju store svenske banker til tross for fortsatt betydelige fordeler for de svenske bankenes regulatoriske rammebetingelser.

"Vi ser at ved å gjøre enkelte justeringer av risikovektet balanse slik at den blir mer sammenlignbar mellom bankene så øker gjennomsnittlig CET1 for norske IRB banker fra 16,4% til 18,2%, mens gjennomsnittlig CET 1 for svenske banker blir redusert fra 21,2% til 17,3% ved utgangen av 2017 " sier kredittanalytiker Geir Kristiansen ved NCR.

NCR forventer at disse forskjellene vil falle over tid. Det nye Basel III-gulvet skal innfases fra 1. januar 2022, noe som betyr at IRB-bankenes risikovektede balanse vil være minst 72,5% av beløpet som fremkommer ved hjelp av den nye standardmetoden. Vi bemerker også at den 14. august 2018 bestemte EU-kommisjonen ikke å avvise svenske tilsynsmyndigheters forslag om å flytte 25%-gulvet for boliglån til Pilar 1, noe som vil påvirke de enkelte bankenes regulatoriske kapitalforhold. Begge endringene vil gjøre nordiske bankers kapitaldekning mer sammenlignbare.

Kontaktdetaljer:
Geir Kristiansen, Analyst, +47 90 78 45 93, geir.kristiansen@nordiccreditrating.com
Sean Cotten, Lead analyst, +46 732 32 43 78, sean.cotten@nordiccreditrating.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Vi ser at ved å gjøre enkelte justeringer av risikovektet balanse slik at den blir mer sammenlignbar mellom bankene så øker gjennomsnittlig CET1 for norske IRB banker fra 16,4% til 18,2%, mens gjennomsnittlig CET 1 for svenske banker blir redusert fra 21,2% til 17,3% ved utgangen av 2017
kredittanalytiker Geir Kristiansen