Norske boliglånskunder vil finansiere SMB-rabatten

Report this content

I 2019 skal Norge implementere de deler av EUs soliditetsregelverk (CRR/CRD IV) som ikke allerede er innlemmet i nasjonal lovgivning. Blant annet så innebærer dette kapitalrabatt for bankenes SMB-kunder. Som følge av Finanstilsynets ambisjon om å opprettholde bankenes totale egenkapital, vil sannsynligvis reduserte kapitalkostnader for SMB kunder bli finansiert av høyere kapitalkostnader for andre kunder. For norske sparebanker vil dette medføre at boliglånskunder får noe høyere renter.

Norge må også fjerne Basel I-gulvet for IRB-banker. Dette er en forutsetning for at IRB-bankene skal kunne dra nytte av SMB-rabatten. FSA har signalisert at høyere kapitaldekning på grunn av fjerning av Basel I-gulvet vil bli kompensert av høyere kapitalkrav. Uansett vil dette medføre at norske banker vil rapportere kapitaldekning som er mer sammenlignbare med svenske og andre europeiske bankers.

For mer informasjon og for å laste ned rapporten, besøk vår hjemmeside på https://nordiccreditrating.com/ratings-research/research.

Kontaktdetaljer:
Geir Kristiansen, Analyst, +47 90 78 45 93, geir.kristiansen@nordiccreditrating.com
Sean Cotten, Lead analyst, +46 732 32 43 78, sean.cotten@nordiccreditrating.com

Nordic Credit Rating AS er et kredittvurderingsbyrå med hovedkontor i Oslo og kontor i Stockholm. Selskapet utsteder kredittvurderinger på bedrifter og finansinstitusjoner i Norden og baserer sine analyser på lokal innsikt. Nordic Credit Rating er registrert hos den Europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten (ESMA).

Multimedia

Multimedia

Sitater

Vi tror at SMB rabatten vil føre til høyere marginkrav og dermed renter på boliglån for å kompensere lavere marginkrav til SMB-kunder. Vi forventer også at store banker med relativt lavere volum av SMB-lån vil kunne kutte utlånsrenten på disse lånene mer og dermed øke sin markedsandel
kredittanalytiker Geir Kristiansen ved NCR