Forhøyelse av aksjekapitalen

Stavanger, 19. mars 2013: Det vises til børsmelding datert 12. mars 2013 vedrørende utstedelse av 448.778 nye aksjer i Norwegian Energy Company ASA (Noreco). Aksjekapitalforhøyelsen er nå blitt registrert i Foretaksregisteret. Den nye registrerte aksjekapitalen i Noreco er 1.103.891.694,50 kroner fordelt på 356.094.095 aksjer, hver pålydende 3,10 kroner. De nye aksjene vil umiddelbart bli notert på Oslo Børs.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner