Noreco - oppdatering

Stavanger 12. desember 2014: Det vises til innkalling til obligasjonseiermøtet datert 4. desember 2014. 

I lys av pågående diskusjoner om endringer i innkallingen, har Norwegian Energy Company ASA anmodet Oslo Børs om midlertidig suspensjon av selskapets aksjer og obligasjoner på fredag 12. desember 2014.

Kontakt:
investorrelations@noreco.com

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner