Ny investorkontakt Noreco

Stavanger, 20. juni 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) melder at selskapets investor relationsarbeid inntil videre vil bli ledet av finansdirektør Ørjan Gjerde. Kjetil Bakken, som har ledet investor relationsfunksjonen siden november 2009, slutter i selskapet ved utgangen av juni i år.

Bakken har hatt ansvaret for å bygge opp og lede Norecos investor relationsfunksjon. Fra mars 2011 til januar 2013 var han også medlem i selskapets ledergruppe, og han var tett involvert i den operasjonelle og finansielle restruktureringen av selskapet.

Noreco vil takke Bakken for innsatsen, og ønsker ham lykke til videre.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (+ 47 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner